Stranka za BiH: Saopćenje za javnost

zabih-tesanj

Izlaganje vijećnika Stranke za BiH Ekrema Ajanovića na 10. sjednici  Općinskog vijeća Tešanj, po tački Dnevnog reda “Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za prvo polugodište 2013. godine”

 

-„Ova Informacija o stanju bezbjednosti na prostoru općine Tešanj je sažeta i koncizna. Određeni statistički podaci koji su navedeni ukazuju na smanjivanje evidentiranih krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda, što ukazuje na poboljšanje sigurnosne situacije.

Ja bih ovom prilikom želio ukazati na određene pojave koje nisu obrađene u ovoj Informaciji, a tiču se sigurnosti građana na općini Tešanj, a koje su dovele do osjećaja nesigurnosti kod građana.

Mi svi smo upoznati, barem preko medija, da je na prostoru općine Tešanj tačnije u Kaloševiću pronađena velika količina oružja, kako to mediji kažu najveća količina poslije rata.

Vidjeli smo da se radi o eksplozivnim sredstvima sa nesagledivim posljedicama po živote naših građana.

Poslije rata su svi sakrivali oružje, i Srbi i Hrvati i Bošnjaci. Bošnjaci su imali možda najveći razlog za to, zbog iskustva koje su imali u ratu, zbog neadekvatne zaštite od strane Međunarodne zajednice zaštićenih zona kao Srebrenica, gdje je počinjen genocid, te zbog embarga na uvoz oružja, tako da smo se gotovo goloruki morali braniti od agresora. Mene ne bi čudilo ako bi u RS bili pronađeni i tenkovi kao sakriveni

Prošlo je skoro 20 godina od rata i skriveno oružje se pronalazi. Vidjeli smo da je ovo oružje u Kaloševiću neuslovno i neadekvatno skriveno, odnosno uskladišteno, a što je moglo dovesti do eksplozije u kojoj zbog količine eksplozivnih sredstava ne bi bio pošteđen ni grad Tešanj, a ne samo naselje Kalošević.

Drugo, postavlja se pitanje ko skriveno oružje kontroliše. Pojavljuju se informacije u medijima da se s tim naoružanjem švercuje i prometuje u BiH, tako da pored svih tih negativnih stvari izdaje se i onaj motiv zašto je eventualno bilo skriveno, a to je „za nedaj Bože“ ako se rat ponovi.

Oružje bez nadzora može doći u ruke ljudi koji ne misle dobro ovoj državi, a kojom prilikom bi se napravila šteta Bosni i Hercegovini i njenim građanima.

Treće, prioritetan cilj Bosne i Hercegovine i njenih građana jeste ulazak u NATO savez, kako bi konačno građani, a pogotovo Bošnjaci dobili zaštitu i bili sigurni da ponovo neće tenkovi prelaziti Drinu i da se neće ponoviti stravični zločini.

U NATO savez sigurno nećemo ući dokle god se budu pronalazila ovakva nelegalna skladišta, pa čak ni dok se ne bude evidentirao ni posljednji metak koji postoji u BiH.

Zbog svega navedenog smatram da ovo pronađeno oružje je cijelo vrijeme bilo opasna prijetnja po živote naših građana, te nanijela štetu općini Tešanj i BiH u cjelini.

Smatram da je potrebno da općinske vlasti oko ovoga zauzmu svoj stav, te da donesu određene zaključke, jer kasno je reagovati kad se nešto desi ili izgube životi.“

 

Press služba OS SBIH Tešanj

About Tesanj Net

Komentariši