Ministar mr. Adil Osmanović obećao uključenje nadležnog Ministarstva u projekat DRUM

Ministar mr. Adil Osmanović u svom kabinetu, Alispahić Nedžad, vijećnik u OV Maglaj

 

U četvrtak, 19.09.2013.godine, delegacija Odbora za saradnju susjednih naselja općina Tešanj, Maglaj i Doboj Jug, općine Maglaj, kao i izbjeglih i raseljenih osoba Novošeherskog područja u 09h i 30min, posjetila je Federalnog Ministra izbjeglih i raseljenih osoba u Vladi FBiH, g-dina mr. Adila Osmanovića, u njegovom kabinetu u zgradi Vlade F BiH.

 

Delegaciju su sačinjavali:

Ispred Odbora za saradnju susjednih naselja općina Tešanj, Maglaj i Doboj Jug:

Koordinatori Odbora Halilović Rifat i Hajdić Kasim, i član Odbora g-din mr.Ibrahim Plančić.

 

Ispred općine Maglaj:

g-din mr.Ferhat Bradarić, šef lokalnog tima za razvoj i biznis općine Maglaj, i koordinator međuopćinskog tima za izradu projekta „Komunikacijskog povezivanja susjednih naselja općina Tešanj, Maglaj i Doboj Jug“


Ispred izbjeglih i raseljenih osoba Novošeherskog kraja.

Čakrama Nusret-vijećnik u OV Maglaj, Strupina,  Alispahić Nedžad-vijećnik u OV Maglaj,Novi Šeher, Jusufbašić Munib- Predsjednik Vijeća MZ Čobe , Husić Senaid-vlasnik firme BONTEX-Maglaj, Kopice.

Ispred  delegacije, kao njen vođa, prvi se obratio Halilović Rifat,  koordinator Odbora, koji je uvaženog Ministra kratko upoznao sa  aktivnostima Odbora, ka i sa razlozima i ciljem današnje posjete.

Zatim se u ime općine Maglaj Ministru obratio mr.Ferhat Bradarić, koji je iznio aktivnosti općine Maglaj na saradnji sa Odborom, sa akcentom na revitalizaciju putne komunikacije Drum, a posebno dionice „Oruče-Krvavi Hrastovi-Cerova Ravan-Strupina“, koja povezuje izbjegle i raseljene osobe Novošeherskog područja sa susjednim naseljima općina Tešanj, Maglaj i Doboj Jug.

Poslije njega Ministru se obratio mr.Ibrahim Plančić, član Odbora , koji je Ministra upoznao sa formiranjem radne grupe za definisanje sadržaja Građanske Inicijative za kategorizaciju Druma u regionalni put, i značaja te aktivnosti koju je pokrenuo Odbor za saradnju susjednih naselja ove tri općine, sa historijskog, kulturološkog, ekonomskog, komunikacijskog aspekta , te sa posebnim akcentom na problematiku Evropskog koridora V-c, koji uskoro dolazi na ovo područje.

On je posebno istakao povoljnu i jeftinu trasu Druma, bez ijednog, mosta, sa dva propusta, kao i činjenicu da će on povezivati  buduće planirane tri petlje na koridoru  V-c: Dobojsku, Tešanjsku i Novošehersku.Senaid Husić, mr.Ibrahim Plančić i mr.Ferhat Bradarić

Zatim su se u ime izbjeglih i raseljenih osoba Novošeherskog kraja obratili:

Nusret Čakrama-vijećnik u OV Maglaj, koji je iznio značaj i potrebu povezivanja naselja Novošeherskog područja sa naseljima u općini Tešanj, Maglaj i Doboj-Jug, zbog višestoljetnih historijskih, kulturoloških i egzistencijalnih potreba, kao i sa aspekta budućnosti, a posebno istakao činjenicu koliko putna komunikacija Drum skraćuje povezanost Novošeherskog područja sa susjednim naseljima u općinama Tešanj, Maglaj i Doboj-Jug..Halilović Rifat, Nusret Čakrama, Munib Jusufbašić i Ministar mr. Adil Osmabnović

 

Takođe on je uvaženom Ministru  iznio potrebu u izmjeni Federalnog Zakona o doniranju organa i uručio mu jedan primjerak inicijative, koju je pokrenulo Udruženje dijaliznih bolesnika Ze-Do kantona,  koju su podržala sva općinska vijeća u Ze-do kantonu.

Na kraju ispred izbjeglih i raseljenih osoba Novošeherskog kraja, Ministru se obratio Senaid Husić, iz naseljenog mjesta Kopice, vlasnik uspješne kompanije BONTEX-Maglaj i iznio značaj daljnjeg komunikacijskog povezivanja sa naseljima u općinama Tešanj, Maglaj i Doboj Jug, u cilju stvaranja pretpostavki održivog povratka, ekonomskog razvoja i stvaranja uslova za pokretanje biznisa, kao i povoljnijeg ambijenta za ukupni život na Novošeherskom području, za koji su neophodne prvenstveno komunikacije, koje bi omogućile daljnji razvoj, obezbijedile održiv i dostojanstven povratak, u koje nesumnjivo spada i komunikacija „Oruče-Krvavi Hrastovi-Strupina“.

Takođe on je istako da je uključen u rad Odbora od njegovog imenovanja, u julu 2009.godine, i ne krije svoje zadovoljstvo tom činjenicom, dosadašnjom i budućom podrškom njegovom radu i aktivnostima.Ministar mr.Adil Osmanović, Alispahić Nedžad i Senaid Husić

 

Na kraju posjete uvaženi Ministar je iznio sljedeće:

 

  • Da je čuo za UG Tragovi-Crni Vrh, ali da je iznenađen nivoom i sadržajem aktivnosti, kao i

           ljudi koji su uključeni u njegov rad, i iznio na tome svoje najiskrenije čestitke.

  • Da će se  Ministarstvo raseljenih i izbjeglih osoba Federacije BiH, sa nadležnim službama

           koje definišu pomoć izbjeglim i raseljenim osobama,uključiti i pomoći u sklopu svojih

           nadležnosti  na daljnjoj realizaciji projekta  komunikacijskog povezivanja sve tri općine

  • Da će sagledati modalitete pomoći u izmjeni Zakona o doniranju organa F BiH

 

Na kraju uvaženi Ministar se upisao u evidenciju prisutnih na sastancima i aktivnostima UG Tragovi-Crni Vrh, koja će služiti za trajnu arhivu ovog Udruženja u sklopu biblioteke u O.Š Gazi Fehad-beg u Jablanici.


trenutak za trajnu arhivu i uspomenu UG Tragovi-Crni Vrh, Ministar mr. Adil Osmanović se upisuje u evidenciju prisutnih na sastancima i aktivnostima ovog Udruženja

Posjeta je okončana u 10h i 30min.

 

Informaciju sačinio 19.09.2013.godine u 22h i 20min. Halilović Rifat!

 

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *