“Izdanja i djelovanja Centra za balkanološka ispitivanja 1963-2013.“

101 7450 MediumU povodu pedesete godišnjice osnutka i djelovanja, Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, priredio je 27. 9. 2013. godine u Eminagića konaku izložbu “Izdanja i djelovanja Centra za balkanološka ispitivanja 1963-2013.“ Nakon uvodnog pozdrava Jasmina Mandžukića, direktora Muzeja Tešanj, o radu ove ugledne Institucije govorio je njen direktor, akademik Dževad Juzbašić. Izložbu je predstavila autorica Melisa Forić, stručna saradnica za historiju i arheologiju.

Izložba prati pedesetogodišnju naučno-istraživačku i izdavačku djelatnost Centra, u kojem je strateški osmišljen i realiziran veliki broj terenskih istraživanja, naučnih skupova i savjetovanja, koji se svrstavaju u sam vrh evropskih i svjetskih naučnih foruma. Rezultati naučnih konferencija i istraživanja redovno se objavljuju u godišnjem časopisu i u edicijama ANUBiH – Djela i Posebna izdanja. U dosad objavljenim 41. svesku časopisa, 14 knjiga Posebnih izdanja i 10 knjiga Djela dat je neprocjenjiv doprinos razvoju i afirmaciji nauke Bosne i Hercegovine. Jedno od najznačajnijih rezultata rada članova i saradnika Centra je monumentalno djelo Praistorija jugoslavenskih zemalja čijih pet tomova publiciranih u periodu između 1979. i 1987. godine, pruža cjelovit pregled kulturnog razvoja centralnog i zapadnog Balkana u vremenu od paleolita do željeznog doba. Ta jedinstvena edicija i danas predstavlja uzor naučne publicistike iz oblasti historijskih nauka.

Izvor: Muzejtesanj.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *