Saopćenje za javnost

Mirela Buljubašić prisustvovala regionalnoj konferenciji u Zadrupod nazivom Uloga mladih u ujedinjenoj Evropi

Da su članovi SDPBiH jedna od najobrazovanijih grupa na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, govore mnoge stvari. Posebno treba istaći obrazovnu strukturu članstvo Foruma mladih. Naime, članovi ove interesne organizacije ne bivaju homogeno profilirani kadrovi, koji, isključivo, bivaju aktivni u svom sektoru, nego su to mladi ljudi čiji aktivizam i kvalitet daleko doseže. U prilog tome ide i, tokom mjeseca oktobra, održana regionalna konferencija u Zadru pod nazivom Uloga mladih u ujedinjenoj Evropi: Politički i ekonomski izazovi, na kojoj su učestvovali stipendisti fondacije Konrad Adenauer Stiftung iz sljdećih zemalja: Njemačka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Rumunija, Bugarska, Moldavija. Delegaciju BiH je činila i naša aktivistica, članica Izvršnog odbora FOMSDPBiH Tešanj, potpredsjednica KOFOMSDPBiHZDK, prof. Mirela Buljubašić.
Na konferenciji su učešće uzeli visokoprofilirani kadrovi sa akademsko-političke scene u Hrvatskoj, između ostaloga: Božidar Kalmeta, dr. Tihomir Cipek, dr. Slaven Letica, dr. Ozana Ramljak, dr. Pero Maldini, dr. Željko Tanjić itd.
Radne grupe su obrađivale teme: Mladi i civilni i politički angažman, Mladi i mediji, Mladi i prilike u karijeri. Jedna od glavnih tema panel diskusije je bila Vrijednosti i ciljevi u politici, te Mladi i percepcija političkog angažmana. Naša aktivistica je rado sa svojim članstvom podijelila nova iskustva, znanja i dojmove. Ovime samo želimo pokazati da je, neovisno od ideologije, politička edukacija jedna od primarnih ciljeva na kojem trebaju raditi sve političke partije, kako bi unaprijedili bh društvo i učinili ga što efikasnijim, a mlade ljude kvalitetnijim i kompetentnijim.

Komisija za informisanje
Foruma mladih SDPBiH Tešanj

O Tesanj Net

Komentariši