23. sjednica Savjeta

Danas, 08.11.2013. godine sa početkom u 15,15 sati održana je 23. sjednica Savjeta NHU “OSLONAC”. Sjednici su prisustvovali: Husein Alić, Salih ef. Haušić, Ajša Brkić, Sabrija Kavazović, Nedžad Unkić i Fuad Šišić.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice

2. Dogovor oko primopredaje kuće porodici Mujkanović Mirsada

3. Formiranje liste prioriteta za 2014. godinu i dogovor oko daljih aktivnosti

4. Informacija o projektima u toku

5. Razno

Zapisnik je usvojen jednoglasno. Primopredaja objekta porodici Mujkanović Mirsada će se organizovati u petak, 15.11.2013. godine u 15,30 sati.

Komisija za obilazak porodica podnosioca zahtjeva za 2014. godinu uz podršku Salih ef. Haušića je završila svoj posao. Dogovoreno je da se svi zahtjevi boduju prema standardnim kriterijima NHU “OSLONAC”. Početnu tabelu sa pregledom bodova će pripremiti Alić Husein, a provjere podataka o članovima domaćinstva i primanjima će izvršiti Sabrija Kavazović. Do naredne sjednice će se obići i podnosioci zahtjeva čije prijave su pristigle nakon 30.09.2013. godine. Savjet će odlučiti o konačnoj listi prioriteta za 2014. godinu do kraja novembra ove godine.

Projekti podrške useljenju porodicama Artukovć Omera, Hadžiedhemeović Jasmina i Glavaš Ibrahima teku prema planu.

Savjet je donio odluku da potpiše ugovor i o izgradnju kuće za porodicu Iriškić Fatime, samohrane majke dvoje djece, koja je bila na redu prioriteta u 2013. godini a iz sredstava donacije firme MADI, Tešanj. Firma MADI će sama finansirati cijeli objekat.

Sastanak završen u 17,00 h

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *