MeetSeeDo, 2. Konferencija 8-10. april 2014. Tirana, Albanija

meet-see-do museum conferenceBalkanska mreža muzeja (BM network) i Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) organizirali su 2. muzejsku konferenciju za muzejske i baštinske stručnjake iz regije Zapadnog Balkana, pod nazivom Meet See Do, od 8-10. aprila 2014. u Tirani, Albanija.

Ključne note konferencije bile su obilježene predavanjima na temu: socijalne pravde, dijaloga i paralelnim sjednicama na kojima su predstavljene najbolje prakse i praktičan rad iz regije i šire.

Dr David Fleming, direktor Nacionalnog muzeja Liverpul, održao je predavanje na temu Muzej i socijalna pravda; Inkluzivni muzej kao društveni servis mora omogućiti pristup svim kategorijama posjetilaca, razumijevati lokalne potrebe i interesovanje publike te povezati prošlost i sadašnjost u kreiranju budućih aktivnosti. Postavljajući pitanja šta muzeji trebaju da rade, ko odlučuje o tome i o stručnosti muzejskog osoblja, ujedno konstatuje da, ako direktor nije kompetentivan, onda i muzej ide unazad.

Izvor: Muzejtesanj.Org

O Tesanj Net

Komentariši