Krenulo raščišćavanje puteva

10334406_10152357048547367_8177017672195776586_n

Na jutrošnjoj sjednici Kantonalnog štaba analizirano je jučerašnje stanje na ugroženim područjima te određeni prioritetni ciljevi djelovanja za današnji i narednih nekoliko dana. Komandant Štaba Edin Terzić je odmah odredio daljnji tok aktivnosti, prije svega, u obezbjeđenju dovoljnih količina hrane, odjeće i obuće te alatki i opreme za ugroženo stanovništvo na području cijelog Kantona, a raspravljano je i o svim zahtjevima koji su došli sa terena od mještana te u tom smislu podijeljeni zadaci članovima Kantonalnog štaba i općinskim štabovima civilne zaštite.

Pored toga, jutros se krenulo intenzivno na raščišćavanje terena i neprohodnih putnih komunikacija nakon što su se vode na pojedinim područjima počele povlačiti. Angažovanjem Kantonalnog štaba Civilne zaštite ZDK od jutros su mašine koje rade na izgradnji autoputa 5c krenule na raščišćavanje terena na najugroženijim područjima. Veliki konvoj ovih strojeva krenuo je jutros i bit će angažovan na probijanju putne komunikacije Gornja Golubinja – Biljevina i povezivanju sa autoputem M-17. Ove građevinske mašine i ljudstvo bit će također angažovani paralelno i istovremeno na probijanju puta iz Donje Golubinje,preko Briježja do mjesta Ravan. Namjera je da se 11 okolnih sela poveže sa glavnom putnom komunikacijom i tako dopre do svih onih kojima je pomoć neophodna. Sa ovom ogromnom mehanizacijom i ljudstvom koje je pokrenuto od jutros su angažovani i timovi građevinskih inžinjera angažovanih kako bi se obezbjedila profesionalna podrška u ovoj oblasti i time spriječilo nestručno probijanje pomenutih dionica i nasipanja puteva. Dostava hrane za Maglaj ide ubrzano, a sva hrana za ovu općinu prikuplja se u tri distributivna centra i potom šalje do onih kojima je najpotrebnija. Bitno je istaći da Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona od jučer je sa federalnog nivoa preuzeo komandu nad tri manja i jednim velikim („black hawk“) helikopterom te je sada znatnije olakšana doprema hrane područjima do kojih se ne može doći kopnom.
Kad je u pitanju Općina Zenica treba reći još i to da je logistički punkt iz sela Vrselje prebačen u osnovnu školu u MZ Orahovica koja od jutros ponovno ima električnu energiju. Iz ovog logističkog punkta distribuira se hrana i ostale potrepšine za naselja Jastrebac, Vukotići i Šerići.

Najnovije informacije u pogledu zbrinjavanja stanovništva sa područja Željeznog polja, Topčić polja, Šerića i drugih mjesta, govore da se u zeničkoj Kasarni na Bilmišću nalazi se 200 osoba, u zeničkom Studentskom centru smješteno je 67 lica, uglavnom majki sa malom djecom. U Domu penzionera nalazi se 14, uglavnom nepokretnih osoba, a odlučeno je da se i u narednom periodu sve nepokretne osobe smještavaju u ovaj Dom jer ovdje raspolažu sa stručnim medicinskim timovima za njegu ove vrste bolesnika. U objektu Papirna je smješteno 45 osoba. Kantonalni štab također je organizovao način distribucije hrane za ove kolektivne centre.

Press služba ZDK

O Tesanj Net

Komentariši