PRIZNANJA ZA 2013

DSC_1656

Dana, 03.06.2014.godine u Sali OV Tešanj je održana svečana dodjela priznanja za 2013.godinu.
Priznanja su uručena za slijedeće donatore, članove, aktiviste, medije i druge koji su pomogli djelovanje NHU „Oslonac“ u 2013.godini.
Priznanja su dobili:
1. DONATOR ZA 2013: HIFA doo TEŠANJ, u vlasništu familije Ahmetlić
2. ČLAN ZA 2013: Karamović e. Mehmed
3. AKTIVISTA ZA 2013: Fejzić Halid
PLAKETE ZA 2013:
OPĆINA TEŠANJ,
Revisium Consult,
Brkić Selim
Dedukić Ismet,
Denjalić Amir,
Ramović Smail,
Bedak Hajrudin,
ŠPEDICIJA TURALIĆ,

ZAHVALNICE ZA 2013:
Piro promet, Tešanj
ABITEC,
Saračević doo,
UNI CREDIT,
Masterwerk, Muamer Babajić,
CENTROSOLAR, Tešanj
Gluck norm ,
Kerić Meho,
Hassan Ahmed Al-Zahrani,
Ćorić Jasmin,
Senderović Midhat,
Ajanović dr.Razija,
Galijašević Muharem,
Elez Ševko,
Hrnjić Haris,
Tahirović Adem,
Delić Džemila,
Hadžimehić Adnan,
Hadžiselimović Venan,
Jabandžić Jasmina,
Ogrić Alija,
Omić Mirsad,
Brka Abdulah,
Muhić Midhat,
Sejdinović Rifat,
KNJIG. SERVIS „CONRA“ Tešanj
PAMGLAS,
Korajlić Kenan,
TV „Smart“ Tešanj,
TV IGMAN, Sarajevo
FTV-Čabrić M.,
RADIO TEŠANJ,
Eminagić Nedim,
Galijašević Husein,
www.tesanj.net

www.atomci.ba,
www.farma.ba

www.tesanjweb.com

Kantić Tarik,
TV AMNA,
„MG“ Tešanj- Čaplja Ahmet,
„NEDJING“ Tešanj,
„ELEZ“ Tešanj,
Merdić Berina

GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA

 

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši