Amir Halep

GENETSKE NACIONALNE MUĆKALICE

Amir Halep
Amir Halep

Posljednjih godina genetska istraživanja su značajno napredovala tako da je danas moguće ustanoviti genetske veze među pripadnicima raznih naroda što je dovelo do veoma žustrih diskusija ne samo u krugovima naučnika već i političara. Istraživanja su dala odgovore na mnoga pitanja, ali je otvoreno i niz novih. Konkretno ovdje na području Balkana, gdje su rane od međuetničkih sukoba još svježe došlo je do posebno interesantnih diskusija i razvijene su posebno interesantne „mućkalice“ …

Evo o čemu se radi – svi mi potičemo od jednog čovjeka „Adema“ Ovdje se ne radi Ademu iz vjerskih knjiga, već o simboličnom nazivu muškarca od kojega potiču svi stanovnici ovoga svijeta (Homo Sapiens). Prije 50.000 godina u Africi, nakon ledenog doba, postajalo je sve toplije i vlažnije. Pretpostavlja se da broj stanovnika na Zemlji tada nije prelazio 10.000. Vrućina je počela stvarati pustinje, tako da se naši preci iz Afrike polako sele prema sjeveru i tako počinje njihovo dugo putovanje i naseljavanje svih kontinenata zemaljske kugle, put koji i danas traje. Svako od nas nosi kombinacije gena koje nasljedujemo od našeg oca i majke, a koji nam određuju naše karakteristike – npr boju očiju, boju kose itd., ali ono što je u ovoj priči posebno interesantno jeste činjenica da se informacija u hromosomu Y prenosi isključivo sa oca na sina, iz generacije u generaciju, osim u slučaju mutacije. Ta mutacija se prenosi od prve osobe kod koje je došlo do mutacije, pa sve do svih potomaka hiljadama godina unaprijed. Ponekada se unutar jedne loze desi više mutacija, tako da se jedna loza širi kao krošnja u više grana, gdje su grane, ustvari, nastale mutacije. Svaka grana mutacije se zove haplogrupa. Prvi čovjek koji je rođen prije neki 160.000 godina – praotac svih ljudi Adem je pripadao haplogrupi A1. Kasnije su usljed mutacija od ove haplogrupe A1 nastale sve današnje haplogrupe. Haplogrupa I2 kojoj pripada najveći broj stanovnika BiH je nastala prije nekih 25.000 godina iz haplogrupe I, a haplogrupa I je nastala prije približno 40.000 godina iz haplogrupe IJ. Da budemo još precizniji većina stanovnika BiH pripada podgrupi I2a koja je nastala prije nekih 2.300 godina.

Da bi se ova priča o haplogrupama povezala sa pričom o narodima i nacijama potrebno je objasniti pojmove naroda i nacije. Narod (etnos) je skupina osoba koje imaju zajedničko porijeklo i zajedničku kulturu pri čemu je jezik naroda najznačajniji element kulture jednog naroda. Dakle narod je obilježen sa dvije glavne karakteristike, a to su zajedničko porijeklo i zajednički jezik (govor). Da bi narod postao nacija mora imati svoju nacionalnu državu. Npr. ako je izvjesni Meho Hamidović rođen 2003. godine u Minhenu od majke Azemine i oca Haruna Hamidovića taj Meho pripada bošnjačkom narodu, ali je po nacionalnosti Nijemac, jer ima njemačko državljanstvo. Drugim riječima rečeno Meho je po narodnosti Bošnjak, a po naciji je Nijemac. Slična stvar bi bila da je Meho kojim slučajem rođen u Zagrebu – tada bi Meho bio Bošnjak po narodnosti, a Hrvat po nacionalnosti.

Kao što je već rečeno, dvije glavne karakteristike svakog naroda su zajedničko porijeklo i zajednički jezik. Kada se posmatra prijeklo kao zajednička karakteristika naroda, tada možemo reći da, jednako kao što svi ljudi na svijetu imaju zajedničkog praoca „Adema“ tako i pripadnici jednog naroda imaju jednog zajedničkog praoca od koga potiče njihov narod. Drugim riječima rečeno svaki narod je jedna velika porodica. Dakako, nisu baš svi pripadnici nekog naroda potomci toga praoca, jer u svim porodicama imamo usvojene djece koja istina punopravno nose porodično ime, ali nisu u krvnom srodstvu sa ostalim članovima porodice. Jednako kao što porodice usvajaju djecu tako i narodi (u manjoj ili većoj mjeri) usvajaju pripadnike drugih naroda kao svoje. Konkretno kada je bošnjački narod u pitanju savremena genetika je čak utvrdila i kada je živio taj naš zajednički bošnjački praotac – živio je prije nekih 2.300 godina.

Ono što je najviše „uzburkalo vodu“ vezano za genetska istraživanja jeste pitanje jesu li Bošnjaci pripadnici slovenske skupine naroda ili nisu. Naime, bosanski jezik pripada skupini slovenskih jezika i u tome smislu Bošnjaci svojom kulturom svakako da jesu pripadnici skupine slovenskih naroda, ali postavilo se pitanje, jesu li Bošnjaci Sloveni po porijeklu?! Na to pitanje za sada nema naučno zasnovanog odgovora iz prostog razloga što se za sada naučnici genetičari još nisu upustili u to da definišu narode po porijeklu. Konkretno kada su u pitanju slovenski narodi poznato je da njih karakteriše haplogrupa R1a (Eu19) i poznato da je čak da je ta haplogrupa nastala prije nekih 10.000 godina tj. da je praotac svih Slovena tada živio negdje na zapadnoj obali Crnog Mora, ali za sada genetičari nisu zvanično definisali R1a kao „slovenski gen“. U tome smislu se ne može reći ni za I2a haplogrupu da nije „slovenski gen“.

Inače haplogrupa I2a je najviše zastupljena na teritoriji BiH, Južne Hrvatske, Crne Gore, Sandžaka i na Sardiniji u Italiji. U BiH i Crnoj Gori oko 60% stanovnika su sa haplogrupom I2a, u Hrvatskoj oko 50% i u Srbiji oko 25%. Ono što u ovoj situaciji najviše zabrinjava jesu pokušaji svojatanja ove tipično bošnjačko-crnogorske (dinaridske) I2a (Eu7) haplogrupe od strane hrvatskih i srpskih genetičara. Naime većina današnjih stanovnika Hrvatske i Srbije su sa upravo sa ovom I2a haplogrupom te ovu haplogrupu u Zagrebu zovu „hrvatskom“ haplogrupom, a u Beogradu je zovu „srpskom“ haplogrupom. Spomenutim „stručnjacima“ barem za sada nije „ni na kraj pameti“ da istraže genetiku svojih naroda unazad 500 i unazad 1.000 godina duboko svjesni činjenice da bi takva istraživanja pobila njihovu tezu o „sprsko-hrvatskom genu I2a“. Ovim stručnjacima je dobro poznata činjenica da je u posljednjih 200 godina u njihova narodna tijela asimiliran veliki broj stanovnika Dinarida koji objektivno svojim porijeklom ne pripadaju ni Hrvatima, a ni Srbima već pripadaju ili Bošnjacima ili Crnogorcima.

Na internetu se čak može pronaći podatak kako danas u svijetu ima oko 110 miliona ljudi sa haplogrupom I2a te se konsekventno tome tvrdi da ima ukupno 110 miliona Hrvata po porijeklu odnosno 110 miliona Srba po porijeklu ovisno o tome gdje se piše (u Zagrebu ili Beogradu) – niko još ne tvrdi da bi se možda moglo reći da zapravo Bošnjaka i Crnogoraca po porijeklu ima 110 miliona.

Postavilo se čak pitanje da li se I2a može nazvati „ilirskim genom“, ali ni tu stvari nisu tako jednostavne. Naime upitno je da li je uopšte postojano „ilirski narod“. Stari Rimljani su Ilirima nazivali jednu veliku skupinu plemena koja je živjela na jugozapadu Balkana,a upitno je koliko je ta skupina plemena bila etnički homogena. Dugo vremena su Albanci smatrani direktnim potomcima Ilira premda nije bilo čvrstih dokaza za to, a sada je genetika pokazala da Albanci pripadaju haplogrupi E1b i po svojoj genetici su najsrodniji narodima sa Sjevera Afrike. Ovo znači da nema srodnosti među Bošnjacima i Albancima. Također je pokazano da nema genetske povezanosti između Bošnjaka i Turaka. Na području današnje BiH prije nekih 2.000 godina je živjelo Ilirsko pleme Desidijati čiji poglavica je bio Baton I. U nacionalnom muzeju Albanije u Tirani se čuva bista Batona I kao jednog od albanskih nacionalnih heroja premda Baton I nije živio u Tirani već na teritoriji današnje Zenice. Sada je postalo upitno je li opravdano albansko svojatanje Batona I, jer vrlo vjerovatno da bi se on trebao brojati ne u albanske već u bošnjačke nacionalne heroje.

U ovom momentu, je potrebno zaustaviti svojatanja bošnjačkog naroda kroz pisanje raznoraznih pamfleta o genetici, a također potrebno je pokrenuti vlastita istraživanja u ovoj oblasti. Takva istraživanja danas rade svi narodi te je potrebno da ih učine i Bošnjaci. Osim istraživanja današnje genetske slike bitno ustanoviti i kakav je je genetika Bošnjaka bila ranije, sve u cilju sticanja prave slike o svojoj prošlosti i sukladno tome donošenju ispravnih odluka za budućnost.

 

Amir Halep

About Amir Halep

3 0 komentara

  1. Ovdje vrvi od pogresnih pretpostavki i jos gorih zakljucaka. Jednom rijecju, ako se ovaj koji je pisao ovaj post smatra strucnim onda samo mogu da kazem … jadna nauka.

  2. Ovdje vrvi od pogresnih pretpostavki i jos gorih zakljucaka. Jednom rijecju, ako se ovaj koji je pisao ovaj post smatra strucnim onda samo mogu da kazem … jadna nauka.

  3. Ovdje vrvi od pogresnih pretpostavki i jos gorih zakljucaka. Jednom rijecju, ako se ovaj koji je pisao ovaj post smatra strucnim onda samo mogu da kazem … jadna nauka.

Komentariši