O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama-porodiljama iz radnog odnosa za mjesec juni 2014. godine, u petak (26.09.2014. godine) su uplaćene na tekuće račune korisnica.

Opširnije na csr-tesanj.ba.

About Tesanj Net