31.sjednica Savjeta

savjet3

Sastanak je održan 05.12.2014.godine u 15,00 sati.
Savjet je dogovorio da se primopredaja objekata za porodice Zvekić Zulfe i Refika obavi 20.12.2014. godine sa početkom u 12,30 sati. Dogovoreno je da se na primopredaju pozovu donatori, Džemat iz Diuzburga, te predstavnici medija (FTV,BHT,SMART,TV Igman,…). Protokol primopredaje ostaje isti kao i kod prethodnih projekata.

Savjet je donio odluku da se nastave aktivnosti na stavarnju preduslova za realizaciju projekta izgradnje stambenog objekta za porodicu Mehinović Dževada iz Ž.Polja (Gornji Šahmani). Radi se o četveročlanoj porodici kojoj je u poplavama stradala kuća. Donator za ovaj projekat bi bila Islamska zajednica Bošnjaka IZBA iz Švajcarske. Zadužuje se Predsjednik Savjeta da nakon uplate donatorskih sredstava, izabere najpovoljnijeg ponuđača i sa istim potpiše ugovor o gradnji ovog objekta.

Savjet je informisan o stanju pristiglih zahtjeva za 2015.godinu. Dogovoreno je da se započne sa obilascima podnosilaca zahtjeva te da se sve ove aktivnosti završe najkasnije do 15.01.2015.godine. Prilikom obilaska će se za sve podnosioce zahtjeva uraditi zapisnik-izvještaj o uvidu komisije sa svim potrebnim podacima i dokazima kako bi se moglo ravnopravno vrednovati opravdanost zahtjeva i formirati lista prioriteta. Obilaske podnosiocima zahtjeva će realizovati članovi Savjeta podjeljeni u dvije grupe. Dogovoren je raspored obilaska po grupama za nove pristigle zajtjeve. Za zahtjeve van Općine Tešanj je potrebno putem općinskih centara za socijalni rad provjeriti opravdanost pristiglih zahtjeva te po potrebi ce se naknadno organizirati posjeta i ovim podnosiocima. Za provjeru ovih zahtjeva je zadužena Kavazović Sabrija.
Savjet je dogovorio da se od prošlogodišnjih zahtjeva na listu za 2015. godinu pridodaju po 10 prvorangiranih podnosilaca i da se isti pridodaju listi novih zahtjeva. Ponovni obilazak ovih zahtjeva će se uraditi po potrebi ažuriranja podataka sa kojima raspolaže NHU „Oslonac“
Skrenuta je pažnja na potrebu preciznog izvještaja sa svim zahtjevanim informacijama radi preciznijeg vrednovanja i rangiranja. Nakon ragiranja za prvih 10 po potrebi će biti urađene dodatne provjere.
Savjet je informisan o aktivnostima na realizaciji projekta za Artuković Zekiju, te je dogovoreno da izvođač za ovaj projekat bude firma ELEZ koja je ponudila najbolju cijenu. U toku je priprema dokumentacije a realizacija projekta će biti usklađena sa vremenskim prilikama. Brkić Ajiša je informisala Savjet da je obavila razgovor sa menadžmentom preduzeća Napredak radi eventualne donacije na ovom projektu obzirom da je Zekija radnica ovog preduzeća. Njihov stav je da oni imaju svoj program donacija i da ne bi sudjelovali u ovom projektu. Ponovo je naglašena potreba iznalaženja dodatnih donatora na ovom i narednim projektima.
Savjet je dogovorio da se Humanitarni telefonski broj Oslonca ugasi iz razloga neopravdanosti istog jer su prilivi po istom veoma mali.
Savjet je upoznat o trenutnim obavezama i stanju računa, te aktivnostima na uvođenju još jednog donatora iz SAD za saniranje posljedica poplava u BiH.
Sastanak je završen u 16,30 h.

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *