33.sjednica Savjeta

savjet3

Sastanak je održan 19.01.2015.godine u 15,30 sati. a prisustvovali su: Salih Haušić,Brkić Ajiša, Sabrija Kavazović,Fuad Šišić, Sead Rožajac, Husein Alić i Nedžad Unkić.

Savjet je razmatrao sve pristigle zahtjeve te na osnovu ranije utvrđenih kriterija i provjera na terenu usaglasio listu priorteta za 2015. godinu.

NOVI OBJEKTI
1. Mehinović Dževad- Ž.Polje (Projekat iz 2014)
2. Artuković Zekija – Tešanj (Projekat iz 2014)
3. Eminagić Majda-Tešanj
4. Kruško Edin- Trepče
5. Delić Emir-Roše
6. Džaferhodžić Zinka-Medakovo
7. Kovačević Almir-Raduša
8. Aldobašić Muhidin-Doboj
9. Ogrić Munub-Tešanj
10.Delić Admir-Roše
11. Sarajlić Ramiz – O.Planje
12. Spahić Mirso – Mrkotić

POMOĆ U DOGRADNJI
1. Halilović Senad-Koprivci
2. Dubravac Sead-Kraševo
3. Dervić Azra-Bukva
4. Barić Goran-Novo selo
5. Ustalić Admir-Bukva
6. Mujkić Almir-Novi Miljanovci
7. Spahić Mirhet- Čaglići
8. Hatkić Mirhet-O.Planje
9. Krličević Zineta-Kalošević
10.Kurdić Džemal-Piljužići

Savjet je donio zaključak da redosljed rješavanja stambenog smještaja će se realizirati prema obezbjeđenju potrebne dokumentacije i sticanja ostalih uslova za gradnju.

Savjet je prihvatio prijedlog da se NHU „Oslonac“ uključi u akciju pomoći porodicama braće Kapić u Srebrenici. Oblik pomoći bi se naknadno odredio po pristizanju konkretnog zahtjeva od nosilaca ovog projekta.
Savjet se usaglasio da podupre akciju vijećnika OV Tešanj za pomoć u zbrinjavanju Bećirević Fahrudina. Zadužuje se sekretar Nedžad Unkić da pruži potrebne informacije i pomoć u realizaciji ovog projekta.
Savjet je informisan o ponudi Muhameda Čabrića da stambeni objekat u Tešnju ustupi Osloncu uz nadoknadu za rješavanje socijalno ugroženih porodica. Dogovoreno je da sekretar sa stručnom komisijom izvrši obilazak i obezbjedi pismenu procjenu vrijednosti objekta sa potrebnim doradama. Nakon toga će Savjet zauzeti stav po ovoj ponudi uzimajući u obzir mogućnosti i potrebe zahtjeva sa kojima trenutno raspolažemo.
Sastanak je završen u 17,00 h.

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *