INFORMACIJE ZA UPIS U SREDNJU TEHNIČKU ŠKOLU

slika2

Plan upisa učenika u I razred školske 2015/2016. god.

Škola Zvanje/stepen str. spreme Ukupo učenika
Ekonomskaškola EKONOMSKITEHNIČAR-IV st.

 

50
2. Mašinskaškola MAŠINSKI  TEHNIČAR- IV st.  25
Elektrotehnička škola ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE-IV st.  25
4. Građevinska škola GRAĐEVINSKI TEHNIČAR-IV st.  25
5. Medicinska škola MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR-IV st.  25
FARMACEUTSKI TEHNIČAR-IV st. 25

EKONOMSKA ŠKOLA

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja EKONOMSKOG TEHNIČARA učenici mogu  da rade na poslovima u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl.

MAŠINSKA ŠKOLA

Profil općeg MAŠINSKOG TEHNIČARA omogućava sticanje dobrog općeg obrazovanja i osposobljavanja učenika za obavljanje raznovrsnih stručnih poslova pripreme rada, konstrukcije, tehnologije, proizvodnje i kontrole.

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

ELEKTROTEHNIČAR  ENERGETIKE je četvorogodišnje zvanje u okviru kojeg se učenici osposobljavaju  za rad u oblasti proizvodnje, prenosa  i distribucije električne energije, planiranju i projektovanju električnih instalacija i elektromotornih pogona, rad na savremenim računarskim sistemima i korištenje softverskih aplikacija

GRAĐEVINSKA ŠKOLA

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR je osposobljen da razrađuje tehničke crteže, vodi i organizuje posao na gradilištu, upoznaje se sa građevinskim radovima i proračunima kod saobraćajnica, hidrotehničkih objekata  i slično.

MEDICINSKA ŠKOLA

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI, rade na unapređenju zdravlja, sprečavanju bolesti, liječenju i rehabilitaciji svojih pacijenata. Mogu raditi na vrlo različitim radnim mjestima: od patronaže do jedinica intenzivne skrbi, samostalni rad,  rad u timu sa drugim tehničarima ili sa liječnicima.

FARMACEUTSKI TEHNIČARI/TEHNIČARKE se zapošljavaju u apotekama,  u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, u kozmetičkoj industriji te proizvodnji dijetetskih proizvoda.

 

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Zahtjev za upis (poseban formular),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

– Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,

– Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

 

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona, koje donosi Ministarstvo

 

Predmeti značajni za upis u određenu vrstu srednje škole:

MAŠINSKA ŠKOLA Matematika Fizika Tehnički odgoj
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA Fizika Matematika Informatika
GRAĐEVINSKA ŠKOLA Fizika Matematika Informatika
EKONOMSKA ŠKOLA Matematika Bosanski jezik Strani jezik
MEDICINSKA ŠKOLA Biologija Hemija Fizika 

 

Sve dodatne informacije na telefon broj 032/ 650-103

Opširnije: stst.tesanj.net

O Tesanj Net

Komentariši