SAOPĆENJE SA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE

SAOPĆENJE SA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 16. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 01.10.2015. godine Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine. Donošenjem izmjena u ovom Zakonu stvorene su pretpostavke i obaveze za konstantnu uključenost u očuvanje i zaštitu naše kulturne baštine odnosno kulturno-historijskih spomenika Bosne i Hercegovine, od kojih se neki od najznačajnih nalaze na području Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je na 16. Sjednici donijela Zaključak kojim je prihvatila Nacrt zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, koji se dalje upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, koja će biti sprovedena u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona i u Gradu Zenici.

Skupština je, takođe, donijela i Zaključak kojim je prihvatila i Nacrt zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave. Kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, kao i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt ovog zakona mogu dostaviti Ministarstvu za pravosuđe i upravu u roku od 15 dana, od dana održavanja 16. sjednice Skupštine.

Oba nacrta zakona, koje je Skupština prihvatila u formi nacrta će biti objavljeni na web stranici Kantona i dostupni u resornim ministarstvima.

Poslanici su na 16. sjednici skupštine Zeničko dobojskog kantona razmatrali i prihvatili i Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I -VI 2015. godine.

U toku sjednice poslanici su razmatrali i 5 podnesenih inicijativa. Nijedna od razmatranih inicijativa nije dobila potrebnu poslaničku većinu kojima bi podnesene inicijative bile i prihvaćene.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Opširnije na zdk.ba.

O Tesanj Net

Komentariši