OOSDPBiH Tešanj poziva nadležne organe da provedu istragu

SDPBiH

SDPBiH

Općinska organizacija SDPBiH Tešanj izražava svoje duboko nezadovoljstvo zbog narušavanja javnog reda i mira, sa posebnim osvrtom na događaj koji se desio u noći 8./9. januar 2016. godine, čime je umanjena veličanstvena proslava jubileja jednog prepoznatljivog objekta, koji dopirnosi kulturološkom razvoju našeg grada, te najoštrije osuđuje svako ugrožavanje sigurnosti i reda.

Kao politički subjekt kojem je objektivnost imperativ političkog djelovanja, a pravdnost temelj-Općinska organizacija SDPBiH Tešanj poziva nadležne istražne organe da na objektivan i najbrži način povedu istragu o učesnicima i uzrocima ovog neprijatnog događaja, primjene sankcije nad počiniocima, te o istom obavjeste javnost kako bi se spriječile špekulacije i nepotrebno kreiranje atmosfere konflikta.

Također, objave web portala upitnog kvaliteta, objektivnosti i pouzdanosti u izvještavanju o ovom neprijatnom događaju ne doprinose unapređenju međuljudskih odnosa, a sa sigurnošću tvrdimo da ne sadrže ni elemente objektivnog informisanja građana čime se direktno pokušava nanijeti šteta, kako pojedincima čija se imena pominju kao imena navodnih učesnika, a tako i Općinskoj organizaciji SDPBiH Tešanj, kao najjačoj opozicionoj partiji na području naše Općine.

Također, svjesni da je 2016. godina i „izborna godina“, te da je evidentan broj različitih provokacija i pokušaja da se istaknuti simpatizeri, aktivisti i članovi OOSDPBiH Tešanj, pa i sam predsjednik OOSDPBiH Tešanj Senad S. Subašić, degradiraju, i neosnovano dovedu u kontekst kontraverznih priča – pozivamo članove OOSDPBiH Tešanj i sve dobronamjerene građane naše Općine da ne postanu žrtve ovih bolesnih umova i njihovih spletki, te da se iz pouzdanih izvora informišu prije nego donesu sud o nečemu.

OOSDPBiH Tešanj ostaje na strani istine i pravde , otvorenosti i objektivnosti i kao takva želi da bude primjer drugim političkim subjektima i pojedincima. Svoju snagu i spremnost smo pokazali na našim unutarstranačkim izborima po principu „jedan član-jedan glas“ i time pokazali najveći stepen demokratije u političkom djelovanju na širem prostoru Zapadnog Balkana, i kao takvi nastavićemo insistirati na istini-ma kakva bila.

Sloboda, jednakost, solidarnost.

SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU!

Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

Opširnije na sdp-tesanj.org

About OO SDP Tešanj

Komentariši