Saopćenje o radu organa MZ Kraševo

SDP Tešanj

SDP Tešanj

U povodu najnovije posjete i inicijative grupe građana MZ Kraševo Načelniku Općine Tešanj gosp. Suadu Huskiću Općinska organizacija SDPBiH Tešanj ima potrebu za reagovanjem.
Naime, članstvo Osnovne organizacije SDPBiH Kraševo prihvata svaku inicijativu i podržava način komuniciranja sa općinskim strukturama, ali je evidentno da se ovom grupom građana odražava politička aktivnost SDA i njenih kadrova na lokalnom nivou.
Ništa neobično ne bi bilo da u ovom slučaju na čelu građanske inicijative nije predsjednik Mjesnog odbora SDA Kraševo, koji je ujedno i potpredsjednik Savjeta MZ Kraševo, te da sve poluge lokalnog političkog i javnog života MZ Kraševo ne sprovodi ova stranka i njeni kadrovi, koji već četvrtu godinu obnašaju vlast u MZ Kraševo.

Nije naodmet spomenuti da Savjet MZ Kraševo ne funkcionište, da se sjednice Savjeta ne održavaju po pet mjeseci, a da Načelnik Općine Tešanj ne reaguje, iako je u skladu sa važećim Statutom Općine Tešanj odgovoran za funkcionisanje i zakonit rad mjesnih zajednica.
Također, Skupština MZ Kraševo nije održana već dvije godine, nikada nije podnesen izvještaj za 2014. godinu, a evo već smo ušli u 2016. godinu.

Zato je neobična i ova inicijativa kojom se traži izgradnja trotoara na magistralnom putu M4, između MZ Tešanjka i MZ Kraševo, kada su ti isti to obećavali članstvu SDA u predizbornoj kampanji za Lokalne izbore 2012. godine.
Da li je ovo još jedna u nizu prevara lokalnog SDA koja raznim manipulacijama, po svaku cijenu, želi nastaviti svojim neradom i nefunkcionalnošću, sve više tretirajući MZ Kraševo kao društvo pojedinih lica i SDA političke bulumente, ne misleći na to koja se šteta nanosi svim građanima MZ Kraševo.

SDA je ostala dužna mnogo toga objasniti, a obećano svojim glasačima ispuniti.
Svojim su postupcima građane doveli do situacije da postoje obični i podobni građani, jedni mogu realizovati projekte bez učešća, koristeći budžetska sredstva, dok drugi moraju izdvojiti značajna lična sredstva da bi realizovali infrastrukturne projekte, kao što su putevi, u MZ Kraševo.

Osnovna oragnizacija SDPBiH Kraševo je spreman argumentovano da građanima i javnosti iznese sve radnje koje se događaju bez pravne i zakonske procedure u radu MZ Kraševo.

 

 

Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

Opširnije na sdp-tesanj.org

About OO SDP Tešanj

Komentariši