Trening-da se ne zaboravi

I danas,14.2. 2016.godine grupa naših članova boravila je na Kiseljaku.Cilj je -ponoviti već stečena izviđačka znanja ,sa posebnim osvrtom na temu “Putni znaci”jer se ista davno obradila.Njih trideset su bili raspoređeni u sedam patrola sa zadatkom da putne znakove praktično prikažu na dionici dugoj 4 km te da se isti i pronađu.Četiri patrole su postavljali znakove,a tri patrole pronalazile.Istraživanje,posmatranje i uočavanje znakova u prirodi je uspjelo.Pronađeno je 46 znakova od 50.Nakon pjesme ,zapaljene vatrice za pečenje kobasica,na zahtjev većeg broja ,završen je trening sa igrom “marama”.Čast da komanduje strojem pripala je Navrboc Nejri i Skula Amaru.Posebne pohvale za vođe patrola:Amina Halilović,Iman Smailbegović,te Plančić Berinu i Alispahić Almira.

Za više fotografija pogledaj ovdje:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153925605906624.1073742007.374998126623&type=3

O oicrnivrh.org