Konačne liste prioriteta 2016

Poštovani članovi, simpatizeri i donatori NHU “OSLONAC”,
dragi korisnici pomoći NHU “OSLONAC”,
NHU “OSLONAC” je utvrdio konačnu listu prioriteta za 2016. godinu kako slijedi:

A. NOVI OBJEKTI

R.br. Ime i prezime Rang
1 Kruško Edin  2015 g
2 Kovačević Almir 60,00
3 Hasambašić Sanel 58,00
4 Ramić Muho 58,00
5 Ogrić Munib 56,00
6 Kavazović Jasmina 56,00
7 Softić Sabina 52,00
8 Omić Eldin 50,00
9 Beširević Mevlida i Aldin 49,00
10 Kargić Nisvet 47,50
11 Salkić Mirheta 46,50
12 Kargić Mustafa 46,50
13 Aldobašić Muhidin 45,50
14 Mehinović Miralem 42,00
15 Sejdić Šahza 41,50
16 Ljevaković Mirnesa 41,00
17 Prnjavorac Sena 40,50
18 Spahić Mirso 39,00
19 Kalabić Ćerima 38,00
20 Dizdarević Hajrudin 37,00
21 Ćehić Adem 35,00
22 Hasanić Sejada 34,00
23 Kamenica Esad 31,00
24 Mujagić Zineta 14,00
25 Delić Admir 0,00
26 Nuraga Fojnica 0,00

 

B/ POMOĆ OBJEKATA U IZGRADNJI

R.b. Ime i prezime Rang
1 Sejmenović Alema 64,00
2 Dervić Almir 63,00
3 Dikadžić Esad 59,00
4 Hojkurić Mirsad 50,00
5 Ustalić Admir 48,50
6 Sarajlić Ramiz 48,00
7 Dervić Azra 46,00
8 Hatkić Mihret 46,00
9 Ibrahimkadić Almir 45,00
10 Husičić Nedžad 43,00
11 Hajrić Senad 40,00
12 Barić Goran 39,50
13 Spahić Mirhet 37,50
14 Perić (Đorđe) Marijana 36,00
15 Hodžić Jasmin 36,00
16 Mehić Meho 35,00
17 Avdušinović Husein 28,00
18 Kruško Fikret 0,00

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *