SAOPŠTENJE SA 25. SJEDNICE SKUPŠTINE

SAOPŠTENJE SA 25. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na dnevnom redu 25. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.04.2016.  utvrđeno je za razmatranje devet tačaka dnevnog reda. Na ovoj sjednici Skupština je utvrdila dva mišljenja u okviru procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti proslijeđena nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština je prvo utvrdila mišljenje u vezi Nacrta Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom i mišljenje u vezi Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Mišljenja Skupštine Kantona u vezi ovih zakona su utvrđena uvažavajući, predhodno data mišljenja resornih kantonalni ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljanja koja je uvtrdila i Skupština Zeničko-dobojskog kantona. Skupština je u nastavku rada donijela Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a potom je u skraćenom postupku donijela i Zakon o izmjenama Zakona o javnom redu i miru.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na današnjem zasjedanju nije prihvatila Inicijativu Hašima Mujanovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općine Vareš, Breza, Olovo, Visoko, Kakanj, Zavidovići, Maglaj, Doboj-Jug, Tešanj i Grad Zenica.

U nastavku rada Skupština je prihvatatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01. do 31.12.2015. godine, a nakon završene šeste tačke dnevnog reda utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 25. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Opširnije na zdk.ba.

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *