Animirati glasače kako bi izlasnost na Izbore bila što brojnija

OOSDPBiH TešanjOOSDPBiH Tešanj

Sa ciljem upoznavanja članstva, organa i organizacija, posebno kandidata za Listu vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj, 29. maja održan je sastanak sa predsjednicima osnovnih i interesnih organizacija SDPBiH Tešanj i kandidatima za OV Tešanj, na kojem su prisutni upoznati sa odredbama iz dokumenata Centralne izborne komisije, kao i pravilima i rokovima organa SDPBiH.

Cilj je da se kampanja vodi u skladu sa Izbornim dokumentima, fer i korektno kako bi bile izbjegnute, bilo kakave, nepravilnosti u samoj predizbornoj kampanji i činu izbora.

Istaknuto je da svaki član, svaki kandidat radi na animiranju birača kako bi se postigla što brojnija izlaznost na Izbore i naravno pridobio glas za Program i politiku SDPBiH.

 

Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

Opširnije na sdp-tesanj.org

O OO SDP Tešanj

Komentariši