10. sjednica Savjetakuca1

Dana, 12.10.2016. godine, održana je deseta sjednica Savjeta NHU “OSLONAC”.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Huskić Adem, Brkić Ajiša, Rožajac Sead, Husein Alić i Nedžad Unkić.

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Savjeta
  2. Dogovor oko predaje objekta za Hasanbašić Sanela
  3. Donošenje odluke o vanrednoj pomoći za Botić Nedima iz Bos. Dubice
  4. Razn0

Usaglašen je termin primopredaje objekta porodici Sanel Hasanbašić na dan 28.10.2016. godine (petak), u 14,00 sati.

Savjet je razmatrao vanredni zahtjev porodice Nedima Botića iz Bosanske Dubice, i odobrio iznos od 5.500 (pethiljadapetsto) KM.

Savjet je informisan o realizaciji projekta pomoći za Dikadžić Esada koja se realizira na način uplate potrebnog materijala za završetak stanbenog objekta. Do sada je ispostavljen dio računa a preostali dio nakon preuzimanja potrebnog materijala.

Savjet je upoznat sa završetkom projekta za Kavazović Jasminu, čiju realizaciju je preuzela Fondacija Sunce. Ovaj projekat neće biti evidentiran kao projekat NHU “Oslonca”, obzirom da je veći dio aktivnosti preuzela Fondacija Sunce. Predaja objekta je predviđena za 13.10.2016 i predstavnici NHU “Oslonca”su pozvani da prisustvuju istoj.

Savjet je upoznat sa aktivnostima koje se vode oko obezbjeđenja potrebnih sredstava za izgradnju objekta za Hadžikadunić Melihe. Do sada je prikupljeno sredstava u iznosu od 10.000 KM sa ovom namjenom. Sekretar će kontaktirati predlagaće te na osnovu obezbjeđenih informacija poduzet će se naredni koraci.

Savjet je upoznat sa zahtjevom koji je upućen organizaciji Human appel u Sarajevu koja je iskazala interes da realizira jedan projekat iz prioriteta NHU “Oslonca”. Delegiran je projekat Ramić Muhe koji je bio slijedeći na našoj listi prioriteta.

Savjet je usaglasio da se aktivnosti na izgradnji objekta za Lozančić Nenada za koji je zainteresirana Općina Tešanj, realizira u proceduri Oslonca, dakle da se isti uvrsti u zahtjeve za 2017. godinu i rješava kao i ostali zahtjevi.

Savjet je upoznat da je do sada pristiglo oko 30 tak zahtjeva za 2017. godinu te da će sekretar do kraja sedmice pripremiti listu zahtjeva koje bi već mogli obilazizi radi ocjene i rangiranja. Dogovoreno je da obnavlajnje zahtjeva nije potrebno za prvih 15 rangiranih i nerješenih sa liste prioriteta za nove objekte iz prethodne godine. Svi ostali su obavezni obnavljati zahtjeve.

 Izvor: www.oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *