Postignut dogovor o formiranju većine u općinskom Vijeću Tešanj

screenshot_2016-10-31-18-17-22

U skladu sa izbornim rezultatima SDA Tešanj, kao stranka pobjednica lokalnih izbora na području općine Tešanj, je pripremila i uputila svim političkim opcijama na području općine Tešanj koje će participirati u novom sazivu u OV Tešanj prijedlog Platforme za zajedničko djelovanje. Na poziv SDA Tešanj, četiri političke opcije su odgovorile pozitivno i iskazale interes za nastavak pregovora, dok su dvije političke opcije odgovorile negativno. Nakon toga su pregovarački timovi SDA i četiri stranke koje su prihvatile prijedlog Platforme održali nekoliko radno-konsultativnih sastanaka, i na istima usaglasili sadržaj Sporazuma koji će ovih dana biti potpisani.

Do danas su sporazumi usaglašeni sa: SBB, SzBiH i A-SDA, dok su razgovori sa BPS u toku. Tokom prethodnog vikenda IO i OO SDA Tešanj su razmatrali informaciju od pregovaračkog tima i prihvatili tekst usaglašenih sporazuma sa prethodno spomenute tri političke opcije, te dali saglasnost da se pristupi potpisivanju sporazuma. U narednih sedam dana očekujemo završetak pregovora sa četvrtom strankom i time će biti okončani pregovori i uspostavljena jedna široka kolacija na čelu sa SDA Tešanj, čime će se moći pristupiti sazivanju Konstituirajuće sjednice Vijeća i nastavak aktivnosti pozitivnog razvoja naše Općine i pružati podrška Načelniku općine Tešanj u realizaciji aktivnosti od koristi za užu i širu društvenu zajednicu.

Press SDA Tešanj

About Tesanj Net

Komentariši