Aktivisti USR “Jelah-Tešanj” izvršili poribljavanje Usore i Bosne.

Protekle sedmice su članovi Udruženja sportskih ribolovaca “Jelah-Tešanj”, u sklopu redovnih godišnjih aktivnosti, proveli akciju poribljavanja rijeke Usore, na ribarskim stazama u Jelahu i Kraševu, te rijeke Bosne u Šijama, kod restorana “5+”. Poribljavanje je vršeno uglavnom šaranskom mlađi, sa preko 20.000 jedinki. Organizatori akcije odlučili su se za manje primjerke mlađi očekujući da će se oni lakše adaptirati na nove uslove.

Akcija za svaku pohvalu, čestitke organizatorima sa željom da se ovaj pozitivan trend i nastavi.

34 38 39

O Sportski savez Opcine Tesanj