Forum mladih OOSDPBiH podržao Društvo za borbu diabetesa

Sugar Tešanj
Sugar Tešanj

„Političke stranke ne mogu ni izdaleka dati odgovor na sve inicijative, sukobe i interese, niti riješiti brojne probleme bosanskohercegovačke društvene stvarnosti. Stoga se instrumenti moći pojavljuju i izvan odnosa proizvodnje i mogućnosti političkih stranaka i javnih ustanova, a koji su u funkciji bržeg društvenog razvoja i partnerskog odnosa sa svim nivoima vlasti u državi. Zbog toga će SDPBiH podržavati i sarađivati sa svim društvenim pokretima i građanskim udruženjima koja doprinose reintegraciji, ekonomskom i društvenom prosperitetu države Bosne i Hercegovine.

SDPBiH podržava društvene pokrete i inicijative građana i grupa u vezi s rješavanjem ekonomsko-socijalnih i drugih problema.“

OOSDPBiH Tešanj nastoji graditi korektne odnose sa udruženjima građana na području općine Tešanj, pri tom maksimalno poštujući Zakon o udruženjima i fondacijama.

Tako se Forum mladih OOSDPBiH Tešanj odazvao na poziv Društva za borbu protiv diabetesa Tešanj, u obilježavanju 15 godina djelovanja ovog Udruženja na prostoru općine Tešanj.

Forum mladih je svoj doprinos dao obezbezbjeđujući dio novčanih sredstava kako bi se za potrebe djece, učenika, koja boluju od diabetesa, obezbjedila kupovina novogodišnjih paketića.

Unutar OOSDPBiH Tešanj djeluju, aktivno, tri interesne organizacije, pored Foruma mladih tu je i Forum seniora i Forum žena, koji će aktivno podržavati aktivnosti udruženja građana koja pokažu interes za saradnju.

 

 

 

                                                                                                 Komisija za informisanje
Foruma mladih OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj