Ministarstvo obrazovanja ZDK i Općina Tešanj zajednički nastavljaju projekat gradnje školskih sala.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović sa saradnicima posjetio je danas općinu Tešanj i u okviru radne posjete sastao se sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem, kako bi razgovarali o planiranim aktivnostima za 2017. godinu.

Teme ovog sastanka bile su:
1. Nastavak gradnje školskih sala (Miljanovci, Kalošević, Šije i Jablanica)
2. Projekti energetske efikasnosti u školama na području općine Tešanj (utvrđeni prioriteti za 2017. – čeka se potvrda Svjetske banke)
3. Imovinski odnosi za gradnju sportske dvorane u Jelahu
4. Podrška projektu stipendiranja studenata
5. Korištenje sportske dvorane Tešanj za nastavu tjelesnog odgoja srednjih škola
6. Podrška sportskim kolektivima, kulturnim manifestacijama i slično.

“Cilj današnje posjete Tešnju je da sagledamo stvarne potrebe škola, sa posebnim akcentom na rekonstrukciju objekata. Planirana sredstva za 2017. godinu su na nivou prošlogodišnjih”, kazao je Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović.

“Tokom sastanka, razgovarali smo o nastavku izgradnje četiri školske sale i već smo definisali početna sredstva sa kojima računamo. Također, danas smo razgovarali i o projektu energetske efikasnosti. Radi se o utopljavanju škola koje imaju spremnu projektnu dokumentaciju u Jablanici i Medakovu. Čeka se odluka Svjetske banke i Ministarstva prostornog uređenja FBiH, i prema najavama, radit će se zamjena stolarije, nova fasada i sistem grijanja”, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Nakon radnog sastanka u Općini, delegacija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK nastavila je posjetu srednjim školama općine Tešanj.

 

O Sportski savez Opcine Tesanj