Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić i općinska administracija otežavaju završetak procesa formiranja organa MZ

Općina Tešanj
Općina Tešanj

U cilju implementacije izbornih rezultata Lokalnih izbora 2016. godine, na nivou mjesnih zajednica, Općinska organizacija SDPBiH Tešanj je veoma odgovorno pristupila postupku predlaganja kandidata za organe MZ.

Osnovne organizacije SDP-a su utvrdile prijedloge za Savjete i Skupštine MZ, na što organi OOSDPBiH Tešanj nisu imali primjedbi, a što je i proslijeđeno prema svih 25 mjesnih zajednica na prostoru općine Tešanj.

Milslili smo da su daleko iza nas neprijatnosti izazvane implementacijom izbornih rezultata Lokalnih izbora 2012. godine, kada je Načelnik Općine Tešanj gosp. Suad Huskić vršio političko nasilje nad SDP-om, te iskoristio svoje „ovlasti“ kako bi što više minimizirao izborni rezultat SDP-a.   

Napominjemo da je tada, iako izborni pobjednik, u MZ Kraševo SDP otjeran u opoziciju. 

Drastičan je bio primjer u MZ Piljužići gdje Načelnik nije imenovao kandidata SDP-a za predsjednika Savjeta, iako je imao većinu glasova članova Savjeta, već je imenovao kandidata iz SDA.

Drastičan je bio i primjer odobravanja Općinskog načelnika prilikom izbora predsjednika Skupština MZ, gdje neki od predsjednika Skupština nisu dobili većinu glasova od ukupnog broja članova Skupštine, kako je to predviđeno Statutima MZ i Poslovnicima o radu Skupština. 

Nažalost, sličan scenarij se dešava i nakon Lokalnih izbora 2016. godine.

Naime, Općinska organizacija SDPBiH Tešanj se dva puta obraćala Načelniku Općine Tešanj s ciljem da se u što kraćem roku završi formiranje organa MZ, koji bi imali legalitet i legitimitet, te da u procesu konstituisanja ne bi došlo do povreda utvrđenih propisa, a u isto vrijeme da ne bi osporili nečije pravo da bude predlagan i da bude biran.

Želimo napomenuti da predlaganje kandidata za organe MZ vrši, zvanično, Općinska organizacija SDPBiH Tešanj, zato nas čude pritisci koji se vrši na aktiviste SDP-a u mjesnim zajednicama, od strane Općine Tešanj, zbog navodnih nepravilnosti u predlaganju SDP-a, kao i pritisci da se što prije završi formiranje organa MZ.

Općinski načelnik zaboravlja da je prava adresa na koju se treba obratiti, zbog eventualnih nepravilsnosti, Općinska organizacija SDPBiH Tešanj, kao zvanični predlagač kandidata za organe MZ.

Također, želimo napomenuti da je SDP blagovremeno dostavio prijedloge, a prema informacijama sa terene SDA Tešanj je u većini mjesnih zajednica „probila“ rok za predlaganje, a u MZ Dobropolje-Mekiš još uvijek nije dostavila prijedloge.

Sve ovo nas upućuje da Općinski načelnik i općinska administracija nemaju isti odnos prema svim mjesnim zajednicama, te da takvim nastupima još više otežavaju završetak procesa formiranja organa MZ.

Općinski načelnik i općinska administraciju se oglušila na naša upozorenja da policijski službenici ne mogu biti predlagani i birani u tjela vlasti bilo kojeg nivoa u Bosni i Hercegovine, kao što je slučaj u MZ Tešanj, jer je to u spuprotnosti sa članom 38. Zakona o policijskim službenicima ZDK  koji, između ostalog, definiše sljedeće:

Policijski službenik dat će ostavku ili će mu prestati radni odnos kada se prijavi kao kandidat za izbornu javnu funkciju ili od trenutka kad je imenovan na položaj unutar bilo kojeg tijela vlasti u Bosni i Hercegovini

kao i članom 38. Zakona o policijskim službenicima FBiH  koji naglašava:

Policijski službenik ne može biti član političke stranke niti slijediti uputstva političkih stranaka, niti u policijskoj uniformi prisustvovati skupovima političkih stranaka ili drugim političkim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti.

Zanimljiv je i Načelnikov stav oko formiranja organa MZ Jelah gdje Načelnik ograničava broj mandata članovima Skupštine i Savjeta, a da nikada nije odgvorio po  kojoj zakonskoj odredbi, propisu, aktu je ograničen broj mandata članovima Skupštine i Savjeta MZ?

Načelnik jedino može tražiti uporište za takav stav u Statutima MZ, zaboravljajući pri tome da je većinu mjesnih zajednica ucijenio, uskraćivanjem budžetskih sredstava, ukoliko ne usvoje nove Statute MZ.

Osnovna organizacija SDPBiH Tešanj neće nasjesti na smišljenje provokacije Opčinskog načelnika Tešanj, a u tom pravcu će, nakon dobivanja stava Načelnika o političkom angažovanju policijskih službenika, odmah završiti konstituisanje organa MZ Tešanj.

Osnovna organizacija SDPBiH Jelah će u cilju interesa građana i straha od nastavka blokade MZ Jelah, od strane Općinskog načelnika, dostaviti nove prijedloge za organe MZ Jelah, ali će nastaviti pravnu bitku kako bi dokazali da Općinski načelnik ne može osporavati ničije pravo da bude predlagan i da bude biran.

I ovaj put podsjećamo Općinskog načelnika Tešanj na rokove koje imamo za formiranje organa MZ i još jednom izražavamo spremnost na zajedničko rješavanje problema koji se javljaju na terenu, a sve u interesu građana mjesnih zajednica.

 

 

                                                                                     Komisija za informisanje  OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj