11. sjednica Savjeta

Dana, 01.02.2017. godine je održana 11. sjednica Savheta NHU “Oslonac”.

Prisutni: Huskić Adem, Kavazović Sabrija, Rožajac Sead, Husein Alić, Nedžad Unkić i Fuad Šišić.

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Savjeta
  2. Donošenje odluke o realizaciji projekata za Ramić Muho i Hadžikadunić Melihu
  3. Donošenje odluke o listi prioriteta za 2017
  4. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 10. Sjednice Savjeta.  

Savjet je upoznat o načinu i visini realizacije projekata pomoći za Dikadžić Esada i Svrzo Mujo. Projekat Dikadžića je realiziran uplatom materijala dobavljaču “Piro promet” u konačnom iznosu od 5.532,61 KM, a projekat za Svrzo Mujo je realiziran uplatom izvođaču radova “Nedjing” Tešanj prema ispostavljenom računu u iznosu od 2.889,90 KM. Oba projekta su završena u 2016.godini.

Ad. 2

Savjet je donio odluku da se realizira projekat za porodicu Ramić Muhe u iznosu od 25.000 KM. Sva potrebna sredstva za ovaj projekat je obezbjeđen iz donacije humanitarnog udruženja Human apel iz Sarajeva sa kojima je potpisan ugovor o izgradnji objekta za ovu porodicu. Naše obaveza je izgradnju objekta ugovoriti sa izvođačem, pratiti izvođenje radova i redovno obavještavati donatora o toku realizacije. Za praćenje realizacije i obavještavanje donatora zadužen je sekretar udrućenja Unkić Nedžad koji će putem izvještaja i dostavom fotografija informisati donatora o realizaciji ugovora. Izvođač radova na ovom projektu je “ELEZ” Tešanj.

Savjet je donio odluku o realizaciji projekta za Hadžikadunić Melihu u iznosu od 23.500 KM. Sredstva za ovaj projekat su obezbjeđena od strane humanitarne grupe “20 KRUNA ZA COVJEKA” koji su vec uplatili iznos od 8.000 KM na račun Oslonca, zatim donatora Nuraga iz Fojnice u iznosu od 2.000 KM koji je također uplatio ovaj iznos. Pored ovih donatora donacije su obečali i drugi donatori u materijalu (Cementara Lukavac, Stolar Kantić, Radijus iz Gračanice). U ovom projektu je planirano i učešće Općine Tešanj, te je zadužen sekretar da uputi zahtjev Općini za donaciju na ovom projektu. Izvođač radova na ovom projektu je firma “Nedjing” Tešanj.

Ad. 3

Na osnovu izvršenog uvida  i obilaska podnosilaca zahtjeva za 2017.godinu, te dostavljenih anamneza CSR Tešanj, Savjet je analizirao i izvršio bodovanje i rangiranje pristiglih zahtjeva za 2017.godinu. Ukupno je razmatrano 39 zahtjeva od čega je bodovano 30 podnosilaca a ostali su ocjenjeni kao neopravdani zahtjevi ili su imali nedostatke u priloženoj dokumentaciji. Savjet je usaglasio i donio dvije liste prioriteta koji se odnose na izgradnju novog objekta i pomoći u izgradnji. Na osnovu provedenih aktivnosti usaglašene su slijedeće liste:

 

Lista A: Novi objekti

1 Ramić Muho 65,00
2 Hadžikadunić Meliha 62,00
3 Hasanbašić Bahrija 59,00
4 Lozančić Nenad 53,00
5 Sejdić Šahza 48,50
6 Sejdinović Selvedina 47,00
7 Bukvić Kasim 45,00
8 Delić Admir 42,50
9 Softić Sabina 42,00
10 Balaban Naza 41,00
Lista B:pomoć u izgradnji/završavanju

1 Delić Enis, Travnik 71,50
2 Mustafi Sabri, Zenica 67,00
3 Botić Nedim 53,00
4 Dervić Almir 50,00
5 Ustalić Admir 48,50
6 Gluhić Sejad 47,00
7 Dervić Azra 46,00
8 Adžić Adil 38,00
9 Sinanović Smajo 35,00
10 Husičić Sabina 34,00

Ad. 5

Savjet je upoznat o provedenim aktivnostima povodom obilježavanja 10 godina djelovanja NHU “Oslonac”. Ova aktivnost je popraćena održavanjem javne tribine na temu “Dobročinstvo”- Deset godina NHU “Oslonac” i štampanjem i izdavanjem biltena “10 godina čistog dobročinstva”. Rješenjem  Općinskog načelnika su nam prebačena sredstva za ove aktivnosti u iznosu od 500 KM od čega je za štampanje biltena  utrošeno 270 KM, a ostatak je raspoređen za humanitarne aktivnosti.

Savjet je upoznat sa prijedlogom Izvještaja za 2016. godinu i prijedlogom Plana za 2017. godinu koji ce biti predmet usaglašavanja na slijedećoj sjednici Savjeta, kao i prijedlogom Glasnika za 2017.godinu.

Savjet je upoznat sa finansijskom situacijom na bankovnim računima NHU “Oslonac”. Konstatovano je da se obaveze redovno izvršavaju i da nemamo otvorenih a sredstvima ne obezbjeđenih projekata.

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *