Skupština Streljačkog kluba Tešanj.

U petak, 17.02.2017. godine, u prostorijama Lovačkog doma u Tešnju, sa početkom u 16:00 sati, zakazana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Streljačkog kluba Tešanj.

Iz uprave kluba pozivaju sve članove da svojim prisustvom i aktivnim učešćem pomognu u radu Skupštine i što kvalitetnijoj realizaciji zadataka.

O Sportski savez Opcine Tesanj