Poziv za ustanove i udruženja građana da dostave svoje prijedloge za realizaciju manifestacije “Tešanjsko proljeće 2017”

Na zvaničnoj web-stranici Općine Tešanj dana 09.02.2017. godine objavljen je Poziv ustanovama i udruženjima građana  da u svrhu pripreme manifestacije „Tešanjsko proljeće 2017“, dostave svoje prijedloge sadržaja koje namjeravaju održati u sklopu ove manifestacije.

Rok za dostavu sadržaja je 20.02.2017. godine te pozivamo sve sportske klubove i udruženja sa sportskim predznakom, ukoliko planiraju aktivnosti u okviru ove manifestacije, da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju i apliciraju na ovaj poziv.

Više informacija možete pogledati OVDJE.

O Sportski savez Opcine Tesanj