Javni oglas za prijem u radni odnos „Pobjeda“ d.d. Tešanj

Na osnovu ukazane potrebe za prijemom novog zaposlenika, člana 8. Pravilnika o radnim odnosima, generalni direktor, o b j a v lj u j e

J A V N I     O G L A S

za prijem u radni odnos „Pobjeda“ d.d. Tešanj

Pozicija 01.

01. Logistički operater,…………….1(jedan) izvršilac, pri službi Logistike, špedicije i transporta, uz probni rad uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa .

Pozicija 01. Opis poslova:

 • Organizira,optimizira, nadzire i koordinira internim i eksternim lancom snabdjevanja obezbjeđujući maksimalni učinak po najpovoljnijoj cijeni;
 • Organizira, optimizira, nadzzire i koordinira aktivnosti usmjerene na efikasno zadovoljavanje potreba kupaca;
 • Operativno obrađuje informacije i administritira aplikacije u Cloud sistemu kupaca;
 • Kontinuirano paraćenje zakonnski propisa i podzakonski pravnih akata iz oblasti inderektnih poreza i carina, transporta i vanjskotrogovinskog i deviznog poslovanja;
 • Komunikacija sa UINO BiH, MKT BiH i ostalim Ministarstvima te sa špediterskim kućama-partnerima i obezbjeđenje potrebnih informacija za neometanje podnošenje carinskih prijava; pokretanje upravnih postupaka, pribavljanje dozvola za međunarodni transport,
 • Stara se za izdavanje Bosansko Hercegovačkog porijekla robe proizvoda Pobjede,
 • Organizira otpremu, dopremu, i skladištenje roba u međunarodnom prometu, pruža interni i eksterni, administrativni i stručni consult-ing u uvozu, izvozu i prevozu roba, a naročito:
 • asistencija u zaključenju kupoprodajnih ugovora
 • odabir najpovoljnijeg prevoza puta,sredstav i načina prevoza (instardicija)
 • obavljanje tarifnih poslova, izračunavanje cijene prevoza, evidencija i obračun uvoznih dadžbina, evidencija izdatih dokaza o porijeklu robe.
 • obezbjeđenje eksternih usluga transporta (drumski, željeznički, pomorski,intermodalni i multi modalni);
 • obezbjeđenje potrebnih špediterskih, transportnih i dokumenata o prijeklu i obavlja ostale srodne poslove;
 • Organizira, nadzire,optimizira i raspoređuje putničkim i teretnim voznimparkom „Pobjede“ dd Tešanj, popunjava i vodi evidenciju izdatih putnih naloga, održavanje vozila,
 • Osigurava maksimalnu iskorištenost nosivosti TMV i racionilizira ukupne troškove prevoza u okviru plana Uprave družtva i pravila struke,
 • Komunikacija sa eksternim logističkim provajderima i obezbjeđenje maksimalne iskorištenosti utovarnog prostora vozila u izvozu, uvozu i domaćem transportu;
 • Te obavlja sve druge poslove koje su u domenu Logistike, špedicije, i transporta.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

 • Stručna sprema SSS, VS ili VSS- ekonomskog, saobraćajnog, društvenog-opšteg smjera,
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima se posebno vrednuje,
 • Znanje iz oblasti porijekla robe,
 • Odlično poznavanje rada na računaru, MS Office paket, Internet,
 • Dobro poznavanje stranog jezika (Engleski obavezno, Njemački-poželjno),
 • Polažen vozački ispit „B“ kategorije.

Kandidati su dužni uz prijavu za Poziciju 01.priložiti slijedeće:

 • Biografija (CV) uz posebni osvrt na znanja iz oblasti špediterskog poslovanja i međunarodnog transporta robe;
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje),
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu
 • Certifikati

Pozicija 02.

02. IT tehničar……………….1(jedan) izvršilac, pri IT odijelu, uz probni rad, uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa.

Opis poslova:

 • Konfiguriranje, podešavanje i održavanje, u koordinaciji sa Sistem administratorom, računara, računarske i mrežne opreme i tehničke opreme.
 • Konfiguriranje, podešavanje i održavanje, u koordinaciji sa Sistem administratorom, LAN-a i VoIP sustava.
 • Konfiguriranje i podešavanje sustava vezanih za mrežnu sigurnost.
 • Instalacija i konfigurisanje nove mrežne opreme i aplikacija.
 • Osposobljavanje zaposlenih za pravilnu upotrebu informatičke opreme i aplikativnih rješenja
 • Pružanje potrebne IT podrške korisnicima.
 • Osigurava sigurnost mrežnog sustava i aplikacija.
 • Izrada korisničke dokumentacije.
 • Dijagnosticiranje i otklanjanje softverskih i hardverskih problema.
 • Ažuriranje web stranice kompanije.
 • Obavlja sve druge poslove koji su domenu IT odjela.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

 • Stručna sprema SSS, VS
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima se posebno vrednuje;
 • Poznavanje mrežnih tehnologija i terminologije
 • Osnovno poznavanje WordPress CMS
 • Odlično poznavanje rada na računaru, MS Office paket, Internet;
 • Dobro poznavanje stranog jezika (Engleski obavezno, Njemački- poželjno);
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije.

Kandidati su dužni uz prijavu za Poziciju 02.priložiti slijedeće:

 • Biografija (CV)
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje),
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu
 • Certifikati

O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati koji budu ispunjavali uslove bit će naknadno obavješteni.

Kanadidati koji budu ispunjavali sve potrebe uslove iz Javnog oglasa i budu izabrani na radno mjesto dužni su dostaviti uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su se prijavili.

Rok za podnošenje prijave ostaje do 24.02.2017.godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

„Pobjeda“ d.d. Tešanj

Bukva bb

74260

ili dostaviti lično u prostorije Društva, a mogu se dostaviti i putem elektronske pošte na adresu: [email protected], sa obaveznom naznakom: „Prijava za oglas za prijem u radni odnos „Pobjeda“ d.d. Tešanj.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *