Poziv za prijavu ekipa i pojedinaca za učešće na takmičenju u streljaštvu.

Povodom 1. Marta – Dana nezavisnosti BiH, te obilježavanja svoje prve godišnjice rada,  Sportsko-streljački klub “Paljuge” Šije organizuje  “Prvo amatersko takmičenje u streljaštvu sa zračnom puškom serijske proizvodnje”. Ovo takmičenje će se održati u Šijama, općina Tešanj, dana 05.03.2017. godine, sa početkom u 11:00 sati.

S tim u vezi, Uprava kluba svim zainteresovanim streljačkim klubovima upućuje “Poziv za prijavu ekipa i pojedinaca za učešće na 1. Klubskom amaterskom takmičenju u streljaštvu sa zračnom puškom serijske proizvodnje”. Takmičenje će se organizovati za ekipe i pojedince u slijedećim kategorijama:
– Kategorija invalida
– Kategorija učenika – žene i muškarci,
– Kategorija odrasli – žene i muškarci, starosna dob preko 18 godina

Tokom takmičenja domaćin će obezbijediti ručak i napitak za sve takmičare i prateće osoblje. Nakon takmičarskog dijela bit će organizovana svečanost na kojoj će biti proglašeni najbolji pojedinci i ekipe, a u sklopu programa će biti upriličena i dodjela zahvalnica svim pojedincima, organizacijama, firmama i institucijama koje su pomogle rad kluba u 2016. godini.

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE:
a) Uslovi:
1. Pravo učešća imaju svi registrovani streljački klubovi sa prostora BiH koji ne kasnije od 25.02.2017. godine podnesu prijavu za učešće ekipa i pojedinaca putem mail-a, telefona ili preko službene facebook stranice kluba.
2. Takmičenje se vrši zračnim puškama serijske proizvodnje kalibra 4,5 mm na automatiziranim metama na daljini od 10 m. Domaćin će obezbijediti dovoljan broj pušaka za realizaciju takmičenja.
3. Klubovi mogu da koriste vlastite puške registrovane kod nadležne policijske uprave.
4. Za takmičenje se koristi standardna meta (obezbjeđuje domaćin). Na meti mora biti upisano ime prezime, klub, oznaka probna-takmičarska, datum takmičenja i ovjera od strane domaćina.
5. Domaćin takmičenja obezbjeđuje municiju – dijabole.
6. Takmičenje se vrši iz stojećeg stava bez naslona.
7. Za kategoriju invalida uslovi će biti prilagodjeni stepenu ograničenja.
8. Ekipe za svaku kategoriju mogu da budu kombinovane (žene i muškarci) i treba da broje minimalno 4 člana.
9. Jedan klub može da prijavi učešće više ekipa po definisanim kategorijama.
10. Pored ekipa po kategorijama kako je prethodno definisano, klubovi koji imaju nedovoljan broj takmičara za formiranje jedne ekipe ili broj takmičara preko broja za jednu ekipu mogu da prijave i takmičare za pojedinačno takmičenje.
11. Za takmičenje u kategoriji učenici i odrasli će se koristiti dvije probne mete sa po 5 dijabola i dvije takmičarske mete sa po 5 dijabola.
12. Gađanje u kategoriji učenici i odrasli se ograničava na ukupno 20 minuta za probne i takmičarske mete.
13. Za takmičenje u kategoriji invalidi koristit će se 20 takmičarskih dijabola i probne dijabole po želji takmičara. Vrijeme se ograničava na 30 minuta (probne dijabole i takmičarske). Strijelci mogu tražiti količinu veći broj takmičarskih meta.

b) Sudjenje
1. Sudijski aparat – komisija će biti formirana na dan takmičenja i u sastav iste će ući predstavnici svih klubova koji učestvuju na takmičenju.
2. Sudijski aparat – komisiju čine:
– Predsjednik komisije – Predsjednik UO kluba domaćina,
– Sudije ocjenjivači – 3 lica,
– Linijske sudije – 4 člana,
– Zapisničar – 1 član,
– Asistent zapisničara – 2 člana
3. Članovi sudijskog aparata – komisije ne mogu učestvovati u takmičenju.
4. Sudijski aparat, na dan takmičenja, a ovisno o uslovima i zahtjevima klubova može da izmjeni dio propozicija za takmičenje ili da iste dodatno precizira.

c) Bodovanje
1. Bodovanje se vrši zbrajanjem pogodaka u takmičarskim metama.
2. Ukoliko pogodak presijeca liniju između dva broja, bodovi se računaju u korist takmičara (veći broj).
3. Za kategoriju učenika i odraslih u jednoj takmičarskoj meti ne smije biti više od 5 (pet) pogodaka dok za kategoriju invalida može biti korišten veći broj meta bez obzira na broj pogodaka.
4. Ekipni rezultat u svim kategorijama dobit će se zbrajanjem broja bodova svih članova ekipe na obe takmičarske mete.
5. Svi takmičari, bez obzira da li su prijavljeni kao pojedinci ili dio ekipe će biti bodovani kao pojedinačni takmičari u gore navedenim kategorijama.

 

About Sportski savez Opcine Tesanj