Gradimo bolje društvo ZA SVE NAS

Klub mladih vijećnika
Klub mladih vijećnika

Proteklog vikenda u Konjicu, u organizaciji Forumam mladih SDPBiH, a uz podršku Fondacije Fridrich Ebert Stiftung i Foruma lijeve inicijative, je održan II modul Kluba mladih vijećnica/vijećnika i aktivista SDPBiH.

Učesnici su na ovom modulu imali priliku, kroz teorijska predavanja i praktične radionice, sa eminentnim i priznatim predavačim da nauče kako se pripremiti i kako odraditi javni nastup. Cilj projekta Kluba mladih vijećnica/vijećnika je da pomogne mladima, od kojih je veliki broj po prvi put izabrani u Općinska/Gradska vijeća, da se što bolje pripreme za sve izazove sa kojima će se suočiti obavljajući povjerenu im dužnost.

Seminaru su iz Općinske organizacije SDPBiH Tešanj prisustvovali vijećnici OV Tešanj Nermin Deljkić i Danijel Pašić, te Ernad Hrvić potpredsjednik Foruma mladih SDPBiH.

Ovim seminarom vijećnice/vijećnici se osposobljavaju da što bolje i kavalitetnije prezentuju ideje i stavove za koje se zalažu, te kroz svoj rad u Općinskim /Gradskim vijećima zastupaju interese građana koje predstavljaju, te tako bi pokazali da su mladi spremni preuzeti odgovornost, da imaju dovoljno znanja i hrabrosti da se uhvate u koštac sa problemima sa kojima se susreću u sredinama u koima žive, te da riješavanjem tih problema grade bolje društvo ZA SVE NAS .

 

ZA SVE NAS!

 

 

                                                                                                 Komisija za informisanje
Foruma mladih OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj