Obavijest za udruženja.

Iz Općine Tešanj obavještavaju sva udruženja građana i nevladine organizacije sa područja općine Tešanj, koji su ispunili uslove Javnog poziva za kandidovanje projekata udruženja i fondacija, a koja se nalaze na listi da će potpisivanje ugovora biti upriličeno u ponedjeljak, 13.03.2017. godine, sa početkom u 15,00 sati, u novoj sali Općinskog vijeća Tešanj.

Obaveza svakog udruženja je da obezbjedi prisustvo ovlaštene osobe za potpisivanje, broj protokola i pečat.

 

O Sportski savez Opcine Tesanj