Socijaldemokratski Kratki Otvoreni Kurs u Tešnju

SKOK u Tešnju
SKOK u Tešnju

Forum mladih SDPBiH je u 2017. godini odlučio da promijeni  način  pristupa mladim ljudima, te da veću pažnju posveti edukaciji  i uopšte dijalogu sa mladima.

U cilju realizacije zamišeljnog pokrenut je projekat SKOK, odnosno jednodnevni Socijaldemokratski Kratki Otvoreni Kurs, koji će se realizovati u više od 40 lokalnih oragnizacija SDPBiH širom Bosne i Hercegovine.

Protekolg vikenda, u nedjelju 12. marta, trening je održan i u Tešnju, a pored domaćina prisustvovali su i mladi iz OOSDPBiH Doboj Jug.

Zainteresovani mladi ljudi su imali priliku da razmjene mišljenja i stavove o problemima sa kojima se svakodnevno susreću, a posebna pažnja je posvećenja sve masovnijem odlasku mladih iz BiH.

Mlade se pokušalo ohrabriti da ne budu samo promatrači, nego da se aktivnije uključe i daju svoj doprinos izgradnji boljeg društva ZA SVE NAS.

Također, pokušalo se mladima približiti ideje i vrijednosti za koje se zalaže socijaldemokratija, te su predstavljeni drugi oblici edukacije koje Forum mladih SDPBiH realizuje u saradnji sa partnerskim organizaciojama.

Pozitivni komentari, dobar odaziv i zadovoljstvo učesnika potvrda su da treba nastojati ovakav model i pristup pretvoriti u praksu djelovanja Foruma mladih SDPBiH u narednom periodu.

Nakon Kursa, učesnici su prošetali Tešnjom i posjetili mezar Muse Ćazima Ćatića.

 

ZA SVE NAS!

 

 

                                                                                                 Komisija za informisanje 

             Foruma mladih OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj