Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika

U srijedu 15. marta 2017. godine u Tešnju u okviru manifestacije ”Tešanjsko proljeće 2017” otvorena je izložba “Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika”. Izložba je produkt saradnje Historijskog arhiva Sarajevo i Državnog arhiva u Dubrovniku i nastala je u sklopu projekta izrade publikacije analitičkog inventara bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika koje se čuvaju u Dubrovačkom arhivu, u zbirci Acta Turcarum. Sastoji se od 13 panoa na kojima su, uz uvodne napomene, prikazani faksimili 72 pečata sa bujuruldija nastalih u periodu 1643.-1807. godina.  Autori izložbe su dr. Vesna Miović (Državni arhiv u Dubrovniku), Atif Mušinović i mr. Sejdalija Gušić (Historijski arhiv Sarajevo).

Bujuruldija je pravni dokument koji sadrži zapovijedi pripadnika centralne osmanske vlasti (Veliki vezir, veziri) i namjesnika pokrajina (veziri, valije, beglerbegovi). Namjesnici pokrajina počeli su je upotrebljavati u 17. Stoljeća. Bujuruldije su pisane prepoznatljivom vrstom divani pisma, deblje izvučenih, slobodnih i raskošnih poteza, dok su pečati na njima okruglog ili ovalnog izgleda promjera od 2,5 do 4,5 cm. Na pečatima se obavezno nalazilo ime ili nadimak vlasnika, tačnije vezira,valije,paše…Izvor: www.muzejtesanj.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *