Skupština Sportskog saveza općine Tešanj.

Sutra (četvrtak, 23.03.2017. godine), u zgradi Općine Tešanj – sala Općinskog vijeća, zakazana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Sportskog saveza općine Tešanj. Početak sjednice planiran je u 15,30 sati.

Pozivamo sve članove Saveza da prisustvuju sjednici na način da imenuju svog predstavnika koji će, na osnovu popunjenog obrasca „Ovlaštenje“ (koji su dobili zajedno sa pozivom i materijalima), imati status delegata i pravo glasa na Skupštini. Takođe,  potrebno je da osim ovog “Ovlaštenja” dostave i obrazac “Tabela”, sa popunjenim podacima o klubu.

 

O Sportski savez Opcine Tesanj