Prihvatimo društveni aktivizam kao način djelovanja u lokalnoj sredini

Sastanak OOSDPBiH Jelah
Sastanak OOSDPBiH Jelah

Planom aktivnosti za mjesec mart Općinska organizacija SDPBiH Tešanj, između ostalog, planira održati sastanke u svih 25 i tri interesne organizacije SDPBiH na prostoru naše Općine.

Cilj sastanaka je:

  • izvršiti procjenu stanja i stepena organizovanosti osnovnih i interesnih organizacija SDP-a
  • informisati članstvo o konstituisanju organa MZ
  • informisati članstvo o aktuelnim dešavanjima u Državi i Općini, kao i u SDPBiH

Jedan od, planiranih, sastanaka se održao u ponedjeljak, 20. marta, u Osnovnoj organizaciji SDPBiH Jelah. Osnovna organizacija SDPBiH Jelah je ostvarila porast reevidentiranih članova u toku 2016. godine, a u MZ Jelah izborni pobjednik na Lokalnim izborima je SDPBiH.

U razgooru sa predsjednikom Osnovne organizacije SDPBiH Jelah mladi predsjednik Nermin Deljkić kaže: „Rezultati kažu da moramo biti zadovoljni, a savjest mi kaže da smo mogli više, da smo mogli bolje i da izlaznost u našoj MZ Jelah nije bila na zadovoljavajućem nivou. Pasivnosti birača koji nisu izašli na izbore, iskazala je kategorija građana koja je razočarana i koja je izgubiila vjeru u bolje sutra. Mi mladi u SDP-u, prvenstveno, trebamo da prihvatimo društveni aktivizam kao jedini način djelovanja u lokalnoj sredini, sada kada smo puni snage i elana da pokrenemo promjene u društvu. Osnovna organizacija SDPBiH Jelah će nastaviti da radi kontinuirano, nastavit ćemo animiranje mladih i mobilizaciju svih dobronamjernih ljudi koji su spremni da grade bolje društvo za sve nas.“

Sastanku u Osnovnoj organizaciji SDPBiH Jelah prisustvovao je i član Predsjedništva OOSDPBiH Tešanj i vijećnik OV Tešanj dr. Enes Hodžić koji je novim članovima SDPBiH, zajedno sa predsjednikom Osnovne organizacije, uručio članske karte.

Rukovodstvo Općinske organizacije je zadovoljno odazivom članstva na sastanke i pozitivnom rekacijom članstva, kao i, nakon kratkog zastoja, dinamikom pristupanja članova u Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine.

ZA SVE NAS!

 

 

                                                                        Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj