12. sjednica Savjeta

Dana, 03.04.2017. godine je održana 12. sjednica Savjeta NHU “OSLONAC”, kojoj su prisustvovali: Huskić Adem, Kavazović Sabrija, Rožajac Sead, Brkić Ajiša, Fuad Šišić, Husein Alić i Nedžad Unkić. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:

  1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Savjeta
  2. Dogovoroko primopredaje objekta za Hadžikadunić Melihu
  3. Informacija o realizaciji projekata pomoći za porodicu Sabri iz zenice i jetime Delić iz Travnika
  4. Donošenje odluke o pokretanju projekata za Sejdinović Selvedina i Hasanbašić Bahrija
  5. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 11. Sjednice Savjeta.   

Ad. 2

Savjet je dogovorio da se primopredaja objekta za Hadžikadunić Melihu izvrši u ponedjeljak, 10.04.2017 godine u 16,30 sati. Izvođač na ovom projektu je bila firma Nedjing Tešanj, a pored članova NHU “Oslonca” su u finansiranju učestvovali i HU “20 kruna za čovjeka” sa donacijom od 8.000 KM, Općina Tešanj sa 5.000 KM, Nuraga Fojnica  sa 2.000 KM, a u materijalu Cementara Lukavac, Stolar Kantić i Radijus Gračanica. Dogovoreno je da sekretar udruženja  na primopredaju obavezno pozove i najveće donatore

Ad. 3

Savjet je informisan da je zavrsen projekt pomoći za porodicu Sabri iz Zenice, na način uplate iznosa od 1.895,48 KM za preuzeti materijal iz Piro promet Tešanj. Nosilac izgradnje objekta za ovu porodicu je bilo Udruženje dobitnika ratnih priznanja iz Tešnja.

Drugi projekat pomoći je za jetime Delić iz Travnika. Ovaj projekat  se realizira na način kupovine već izrađene kuće sa okućnisom koju je potrebno adaptirati. Uplaćen je iznos od 10.000 KM za kuću, a adaptacija iste će biti utvrđena nakon uvida u potrebne radove. Ovaj projekat se realizira iz donacija i do sada je na račun NHU “Oslonca” uplaćen iznos od 13.983,50 KM sa naznakom za ovaj projekat.

Ad. 4

Savjet je doneo odluku da se započne realizacija projekta za porodicu Sejdinović Selvedina. Radi se o projektu sa liste prioriteta a za kojeg su većim dijelom obezbjeđena sredstva iz donacija i za koji bi se izgradnja kuće mogla započeti. Do sada je obezbjeđeno donacija u materijalu u iznosu od cca 7.500 KM, tako da bi završetak ovog projekta trebao iznositi dodatnih cca 16.000 KM. Za ova sredstva imamo najavljene donacije od Ministarstva putem CSR , Općine Tešanj i Central osiguranja u iznosu od po 5.000 KM. Savjet obavezuje Kavazović Sabriju da izkoordinira uplatu sredstava od strane resornog ministarstva a sekretara Nedžada Unkića da uputi zahtjev Općini Tešanj i Central osiguranju.

Savjet također donosi odluku da se započne realizacija i projekta za Hasanbašić Bahrudina, ali da se dinamika aktivnosti uskladi sa uplatom obećanih sredstava od strane resornog ministarstva (cca 7.000 KM). Zadužuje se sekretar da uputi zahtjev Općini Tešanj i za učešće u ovom projektu.

Savjet je razmatrao i mogućnost donošenja odluke i za projekat pomoći za slijedećeg na listi prioriteta Dervić Almira. Dogovoreno je da sekretar Unkić nedžad izkoordinira da se sa starne podnosioca zahtjeva dostavi specifikacija potrebnog materijala, te da se na bazi iste obezbjede tri ponude na osnovu kojoh bi se izabrala najpovoljnija. Nakon prikupljenih informacija savjet bi doneo odluku o realizacijiovog projekta.

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *