Dvostruki aršini Načelnika i administracije Općine Tešanj

MZ Kalošević
MZ Kalošević

Ne želići da narušavamo radosti majskih praznika, obilježavanje Dana MZ Kalošević, kao ni Međunarodni sajam privrede u Tešnju, nismo ranije reagovali s toga to činimo sada.

Članovi Osnovne organizacije SDP BiH Kalošević su uvijek bili spremni dati aktivan doprinos u stvaranju boljih uslova za život građana Mjesne zajednice Kalošević. To su bezbroj puta do sada pokazali, nesebično se zalažući bez obzira da li bili na čelu organa MZ ili ne, ili pak dajući svoj doprinos kroz udruženja građana.

Nažalost, mislili smo da je vrijeme pogrešnih poteza i pogrešnih ljudi iza nas i da će Načelnik Općine Tešanj gosp. Suad Huskić nakon Saopćenja OO SDP BiH Tešanj, vezano za nestatutarno djelovanje mjesnih zajednica http://sdp-tesanj.org/bs/2017/03/nacelnice-prekiniti-politicko-i-pravno-nasilje-sda-u-mz-krasevo/ , poslati jasno upozorenje mjesnim zajednicama da se prekine praksa kršenja dokumenata koji omogućuju zakonit i statutaran rad MZ.

Samovlja interesnih grupa, još konkretnije rečeno pojedinaca, u MZ Kalošević se godinama nastavlja, a ovih dana se to pokazalo u pravom svjetlu. Naime, iako je jasno definisan način sazivanja sjednica Skupštine MZ

„Sjednice Skupštine sazivaju se ličnim uručivanjem poziva delegatima Skupštine, najkasnije na tri dana prije  održavanja sjednice Skupštine“  (Poslovnikom o radu Skupštine MZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivi za sjednicu Skupštine MZ Kalošević, zakazanu za 29.4.2017. godine, većini članova Skupštine su uručeni dan ranije, tačnije 28.4.2017. godine. Interevnciju SDP-a da se sjednica prolongira zbog važnosti Dnevnog reda, kao i kršenja Poslovnika o radu Skupštine MZ Kalošević, predsjednik Skupštine MZ Kalošević Fahko Bobarić je ignorisao i time poslao jasnu poruku na koji način želi djelovati u novom četverogodišnjem mandatu.

Zanemarana je čak i činjenica da se:

„Ako je na dnevnom redu Skupštine pitanje donošenja akta ili drugog matrijala o kojima je potrebna da se građani ranije upoznaju, taj matrijal mora se dostaviti članovima Skupštine najmanje na 20 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, kako bi sa tim matrijalima mogli biti upoznati građani i na njih staviti eventualne primjedbe i prijedloge.“ (Poslovnikom o radu Skupštine MZ)

što dovoljno govori koliko je SDA i predsjedniku Skupštine MZ Kalošević stalo do mišljenja građana, pogotovo kada su u pitanju finansijski izvještaji i planovi MZ.

Očita je i želja predsjednika Skupštine MZ Kalošević Fahke Bobarića da u potpunosti ovlada svim finansijskim tokovima MZ, a u čemu ima i podršku administracije i Načelnika Općine Tešanj.

Prisjetimo se, u prošlom sazivu organa MZ Kalošević (2012-2016) potpisnik virmanskih naloga, računa, i druge finasijske dokumentacije MZ Kalošević je bio Fahko Bobarić, tada u funkciji predsjednika Savjeta MZ Kalošević.

Tada je, na Drugoj sjednici Skupštine MZ Kalošević, održanoj 26.2.2013. godine za jednog od potpisnika predložen predsjednik Skupštine MZ koji je iz reda SDPBiH

 

 

 

 

ali taj prijedlog nije razmatran uz obrazloženje, koordniatora Općine Tešanj za MZ, da predsjednik Skupštine MZ ne može biti potpisnik zabog sukoba interesa???

 

 

Tada je bilo tako, a danas?! Danas Načelnik Općine Tešanj gosp. Suad Huskić ima dvostruke standarde i ne želi i ne može da bude Načelnik svih građana, a to  pokazuje kao bezbroj puta do sada. Naime, kada je biran potpisnik virmanskih naloga, računa, i druge finasijske dokumentacije MZ Kalošević,  u novom mandatnom periodu (2016-2020), SDA je je predložila ponovo Fahku Bobarića, koji sada obnaša funkciju predsjednika Skupštine MZ Kalošević.

 

 

Članovi Skupštine MZ iz reda SDP BiH su upozorili na situaciju iz ranijeg perioda, te na tadašnji stav  zvaničnika Općine Tešanj. Ovaj put za administraciju i Načelnika Općine Tešanj nije bilo „sukoba interesa“, te su dali saglasnost da potpisnik bude  predsjednik Skupštine MZ, čime su Načelnik i administracija Općine Tešanj pokazali svoje pravo lice, te da nemaju isti odnos prema predstavnicima političkih partija u organima MZ.

Zanimljivo je i postavlja se pitanje da li neko iz Općine Tešanj  i pojedinci iz MZ Kalošević godinama žele da se ovlasti institucija MZ, uz pomoć spletkaroša, svjesno prelivaju u ruke pojedinaca i interesnih grupa, a MZ konstatntno koči u razvoju?

Da li će Načelnik Općine Tešanj reagovati ili će, kao i do sada, prešutjete  očekuje da se vidi, pogotovo što se radi o jednoj od MZ koja je aktivno uključena u  projekt UNDP-a “Jačanje uloge mjesnih zajednica”?

 

                                                                       Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

About OO SDP Tesanj