Usvajanje Odluke o organizovanju i radu OO SDP BiH Tešanj

OOSDPBiH Tešanj
OOSDPBiH Tešanj

Drugarice i drugovi,

U Općinskoj organizaciji SDP BiH Tešanj je u toku usvajanje nove Odluke o organizovanju i radu OO SDP BiH Tešanj.

Pozivamo zainteresirane članove SDP BiH da se aktivno uključe u raspravi kako bi svojim komentarima, prijedlozima i sugestijama dali doprinos definiranju što kvalitetnije Odluke o organizovanju i radu OO SDP BiH Tešanj.                       

Tekst radne verzije  Odluke  možete preuzeti OVDJE, a isti je objavljen i na web stranici OO SDP BiH Tešanj  (http://sdp-tesanj.org/bs/).

Molimo zainteresirane da sudjeluju u raspravi i da svoje komentare, prijedloge i sugestije dostave u pisanoj formi na email: [email protected]

Krajnji rok za dostavu pisanih komentara, prijedloga i sugestija je 15. juna 2017. godine.

Organi OO SDP BiH Tešanj će sve inicijative, prijedloge, sugestije i komentare dostavljene u pisanoj formi  razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga Odluke o organizovanju i radu OO SDP BiH Tešanj.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je: 032/650-468.

ZA SVE NAS!

                                                                               

Predsjednik OOSDPBiH Tešanj
Senad S. Subašić

 

 

About OO SDP Tesanj