JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog motornog vozila

Na osnovu Odluke o prodaji službenog motornog vozila putem javne licitacije sistemom zatvorenih ponuda,broj .49-6/17 od 12.06.2017. god.,Komisija za provođenje postupka Javne licitacije objavljuje JAVNU LICITACIJU za prodaju službenog motornog vozila.

Dokument i obrazac možete preuzeti ovdje:

javna-licitacija.

About Toplana Tesanj