SAOPŠTENJE INICIJATIVE

 

S A O P Š T E NJ E

Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Općinski savjet Tešanj, je pokrenuo inicijativu za izgradnju, u svim gradovima, spomen-obilježja,  posvećena žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini.

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992.-1995. godine nad građanima Bosne i Hercegovine od strane agresora su počinjeni najstravičniji zločini, progon stanovništva, etničko čišćenje, a nad Bošnjacima ratni zločin  genocid. Ovaj zločin  pored toga što je u živom sjećanju naših gradjana,  utvrdjen je i u presudama  Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, kao i u presudama domaćih Sudova.

U presudama je utvrdjeno da su  zločin genocida nad Bošnjacima izvršili  vojska i policija Republike Srpske, a  država Srbija je  odgovorna za ne sprečavanje izvršenja genocida.

Od strane političkih snaga koji su bili inspiratori i nalogodavci ovih strašnih zločina,  u toku je projekat prekrajanja histrijskih dešavanja,  u smislu minimiziranja, negiranja zločina i izjednačavanja žrtve i agresora. Ovaj projekat ima za cilj,  da se ne dođe do istine o počinjenim zločinima u toku rata i da se ta istina zaboravi.

Suprostavljajući se ovom političkom projektu, negiranja i zaborava genocida u Bosni i Hercegovini, Općinski savjet Tešanj je pokrenuo inicijativu, za izgradnju u svim gradovima,  monumentalnih spomenika posvećenih žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini.

U svrhu realizacije ove inicijative,  Stranka za Bosnu i Hercegovinu je Općinskom vijeću Tešanj,  već uputila zahtjev za izgradnju.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu poziva sve gradjane, nevladine organizacije, udruženja gradjana, općine, da se pridruže i podrže ovu inicijativu, kako bi na ovaj način spriječili prekrajanje historije, izjednačavanje žrtve i agresora i negiranja genocida. Ovo je u ovom trtenutku najmanje što možemo učiniti za 200.000 žrtava datih za slobodu Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK OS SBiH TEŠANJ                                                                                    Muhidin Alić, dipl. pravnik

O Stranka za BIH OS Tešanj