MINISTAR ČOLAKOVIĆ OBIŠAO APLIKANTE PROJEKTA SAMOZAPOŠLJAVANJA U OPĆINI VISOKO

MINISTAR ČOLAKOVIĆ OBIŠAO APLIKANTE PROJEKTA SAMOZAPOŠLJAVANJA U OPĆINI VISOKO

U sklopu aktivnosti na realizaciji procedure Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije  Zeničko-dobojskog kantona, ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković sa saradnicima i rukovodilac Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu  i raseljena lica  općine Visoko obišli su sve aplikante budućih boračkih firmi, koji su aplicirali po Javnom pozivu iz 2017.godine.

Obilaskom aplikanata ministar je iskazao veliko zadovoljstvo poslovnom ozbiljnosti i ispunjenjem uslova iz javnog poziva.  

Imajući u vidu navedeno, da se zaključiti da je u odnosu na prethodnu godinu, znatno veći broj zahtjeva sa područja općine Visoko, i to u oba projekta upošljavanja i samozapošljavanja, što posebno ohrabruje i govori o podizanju svijesti ove populacije, te aktivnog uključivanja u realizaciju ovih projekata koji su od izuzetnog značaja za budućnost boračke populacije.

Napominjemo, da je procedura Programa upošljavanja već uspješno okončana na obostrano zadovoljstvo Ministarstva i krajnjih korisnika-boračke populacije. Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve nezaposlene pripadnike boračke populacije, kao i poslodavce da koriste mogućnosti apliciranja na projekte Ministarstva, te iskoriste sve prednosti koje pružaju navedeni programi.

 

Press službaIzvor: www.zdk.ba

About Tesanj Net

Komentariši