Općina Tešanj – Info dan o temama za predstojeći Javni poziv.

Općina Tešanj u partnerstvu sa UNDP-em poziva organizacije civilnog društva (OCD) za učestvovanje u Info danu o temama za predstojeći Javni poziv za finansiranje projekta ReLOaD – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu.

Info dan će se održati u ponedjeljak, 11.09.2017. godine, u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14:00 sati.

Pozivamo sve sportske organizacije i udruženja sa sportskim predznakom  da se odazovu na ovaj poziv i uzmu aktivno učešće budući da je jedna od tema “Razvoj sporta“.

Javni poziv i teme možete pogledati ovdje.

O Sportski savez Opcine Tesanj