OBAVJEŠTENJE: Prijevremeni početak grijne sezone

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj broj: 4-5/12 od 09.05.2012. godine i Statuta JP Toplana, a u cilju informisanja korisnika usluge isporuke toplotne energije od strane JP Toplana d.d., u vezi početka grijne sezone 2017/18 godinu; dostavlja-

OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za prijevremeni početak grijne sezone, koji su propisani ODLUKOM o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem općine Tešanj i opštim tehničkim uslovima, te Vas obavještavamo da ista počinje 02.10.2017. godine.

Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije: 063/280-538.

Našim korisnicima, želimo ugodan početak grijne sezone.

JP Toplana d.d. Tešanj

 

O Toplana Tesanj