Zajedno gradimo bolje, sigurnije i pravednije Društvo i Državu ZA SVE NAS!

OOSDPBiH Tešanj
OOSDPBiH Tešanj

Ovih dana Općinska organizacija SDP BiH Tešanj, prema Planu i Programu, organizuje sastanke članstva u svih 25 osnovnih organizacija SDP BiH Tešanj.

Cilj sastanaka je informisati članstvo o događanjima na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, koja je, zbog djelovanja određenih politika, zabrinjavajuća, čak preteća za sigurnosno stanje i mir u Regionu.

Drugi cilj je motivirati i mobilizirati članstvo na realizaciji politike SDP BiH i drugih lijevih političkih snaga na promjeni ukupne državne politike, udruženih oko zajedničkog Programa političkog djelovanja na svim nivoima državne vlasti i cijelom prostoru BiH.

Također, raspoloženje građana za promjene nabolje, traži i veću aktivnost probosanskih snaga da artikulira težnje građana, jer je evidentno interesovanje, svih kategorija građana, za članstvo u SDP BiH.

Članstvo traži odgovore na mnoga pitanja, na koja im tek treba dati odgovore. Članstvo, pa i građani žele komunikaciju, traže informacije i istrajaćemo na tom putu.

Otvoreni smo za sve koji nam se žele pridružiti, da zajedno gradimo bolje, sigurnije i pravednije Društvo i Državu ZA SVE NAS!

 

                                                                       Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj