JAVNI POZIV za odabir likovnih i literarnih radova na temu “I ja volim 3. Korpus Armije BiH”

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je odabir likovnih i literarnih učeničkih radova osnovnih i srednjih škola na općini Tešanj na zadanu temu.

II OPĆE INFORMACIJE
Javni poziv se implementira kao dio aktivnosti šireg projekta Ministarstva za boračka pitanja ZDK u partnerstvu sa Savezom dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK i lokalnom upravom općine Tešanj u povodu obilježavanja Dana 3. Korpusa Armije Bosne i Hercegovine (01.12.2017.g.).

Javni poziv je usmjeren na dvije discipline među učenicima osnovnih i srednjih škola i to:
– literarni i likovni radovi za učenike osnovnih škola
– literarni radovi za učenike srednjih škola

Po tri najbolja rada iz svake od disciplina će biti novčano nagrađena.
Javnim pozivom pozivamo sve zainteresovane učenike da se odazovu ovom pozivu koji je otvoren do 20.11.2017.g.

III SMJERNICE ZA PRIJAVU
Prijave na javni poziv mogu podnijeti svi učenici osnovnih i srednjih škola u zatvorenim kovertama na adresu: JU Biblioteka Tešanj, ul. Braće Pobrić 8, 74260 Tešanj.

Na koverti za prijavu navesti: “PRIJAVA NA JAVNI POZIV – NE OTVARATI”
Tačne podatke sa brojem telefona o podnosiocu prijave dostaviti u koverti.
Dostavljeni radovi na javni poziv neće biti vraćeni podnosiocima prijava.

 

IV KRITERIJ ZA ODABIR RADOVA

– Likovne radove će ocjenjivati stručna komisija koja će prethodno biti imenovana.
– Literarne radove (prozu i poeziju) ocjenjivat će stručna komisija koja će predhodno biti imenovana .

Obje komisije će radove učenika ocjenjivati na bazi standarda svoje struke i zadane teme.

V PROCES ODABIRA RADOVA

Svaka komisija će izvršiti odabir po tri najbolja rada i rangirati ih po kategorijama (1., 2. i 3. mjesto).
Prvorangirana tri rada iz obje discipline će biti nagrađeni novčanim nagradama koje će im biti uručene na svečanoj akademiji u povodu Dana 3. Korpusa Armije BiH koja će se održati 01.12.2017.g. u Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj sa početkom u 13,30 sati.

 

Direktorica:
mr. Almina Alagić, prof.

O Tesanj Net

Komentariši