Primopredaja 51. objekta

Dana, 27.10.2017. godine izvršena je primopredaja 51. novoizgrađenog objekta u organizaciji NHU “OSLONAC”. Obradovana je porodica Fejzić Džemile, Vukovo. Primopredaji su prisustvovali članovi rukovodstva NHU “OSLONAC”, donatori, komšije, mjesni imam i mediji. Ključeve neni Džemili je uručio najveći donator hadži Fadil koji je sa suprugom Havom, zatim Zuhdijom i NusretomBešo, te Cakir Hasibom finansirali iznos od 10.000,00 KM. Općina Tešanj je sufinansirala ovaj objekat sa uobičajenih 5.000,00 KM, zatim Senad (Zutex) Subašić sa 1.000,00 KM te donatori u materijalu su bili Amra Delić, Samir i Saliha Brka te Rasim Kotorić. Ukupno donacije u materijalu su iznosile 1.252,35 KM. Razliku do 23.726,04 KM je finansirao NHU “OSLONAC” iz sredstava članarine.

Izvođač radova je bio Nedjing, Tešanj.

O Oslonac NHU