Uspostavljanje pravednijih i pravičnijih odnosa među borcima

Sastanak sa borcima
Sastanak sa borcima

31. oktobra, u kancelariji OO SDP BiH Tešanj, održan je zajednički sastanak rukovodstva OO SDP BiH Tešanj i grupe boraca sa prostora općine Tešanj.

Domaćin sastanka je bio je Senad Subašić, predsjednik OO SDP BiH Tešanj, sa užim rukovodstvom partije.

U veoma opuštenoj atmosferi, dotakle su se mnoge teme i iskazan velik stepen usglašenosti za rješavanje  mnogih pitanjima sa kojima se, svakodnevno, susreće boračka populacija.

Iz cijelog razgovora se moglo zaključiti da je većina zahtjeva boraca opravdana, a ključni problem je u nedostatku želje i hrabrosti da se krene u konačno rješavanje nagomilanih problema boračke populacije, populacije najzaslužnije za odbranu jedine nam Domovine Bosne i Hercegovine.

Prisutni su se osvrnuli i na opravdani zahtjev boračke populacije za konačno uspostavljanje  Jedinstvenog registra boraca FBiH, čemu SDP BiH daje punu podršku, a što je prvi korak ka uspostavljanju pravednijih i pravičnijih odnosa među borcima.

O uspjesima rada Vlade FBiH u mandatnom periodu 2010.-2014.  i usvojenim boračkim zakonima informisao je zastupnik u Skupštini ZDK i Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Amil Buljubašić, te se osvrnou na zatečene probleme, ali i na postojće zakone koji vrše podjele među borcima.

Prisutni su jedinstveni u stavu:

  • Da se moraju obznaniti spiskovi dobitnika nepovratnih sredstava, kao i drugih pogodnosti koje su koristili borci sa području općine Tešanj
  • Potrebno je utvrditi jasne kriterije za banjsko liječenje boraca
  • Boračka udruženja, sa područja općine Tešanj, moraju transparentnije raditi i izvještavati, a posebno u dijelu utroška finsijskih sredstava dobivenih sa svih nivoa vlasti
  • Boračka udruženja moraju raditi i djelovati skladu sa zakonom i usvojenim dokumentima udruženja, naručito kada je u pitanju sazivanje Redovnih i Izvještajnih skupština udruženja.

Na kraju, dogovorena je daljnja saradnja, te praćenje realizacije zaključaka koje usaglase političke partije na području općine Tešanj i borci.

 

                                                                       Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj