16. sjednica Savjeta

Dana, 01.12.2017. godine (petak), održana je 16. sjednice Savjeta Nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj. Na sastanku prisutni: Huskić Adem, Brkić Ajiša, Kavazović Sabrija, Rožajac Sead, Unkić Nedžad, Fuad Šišić i Husein Alić uz sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje izvoda iz zapisnika
  2. Dogovor oko primopredaje objekata za Softić Sabinu i Sejdić Šazu
  3. Lista zahtjeva za 2018 i dogovor oko obilaska podnosioca zahtjeva za pomoć
  4. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 15. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Savjet je informisan o završenom projektu izgradnje stanbenog objekta za Softić Sabinu i porodicu Sejdić Šazu. Dogovoreno je da se primopredaja objekata obavi, 08.12.2017. u Karadglijama za Softić Sabinu u 14,00 sati, i isti dan za porodicu Sejdić Šaze u Čaglićima u 14,30 sati. Obavezuje se sekretar udruženja da obavjesti i pozove članove, medije i donatore da prisustvuju primopredaji ovih objekata.

Ad. 3

Savjet je razmatrao preliminarnu listu pristiglih zahtjeva.  Ove godine je značajan broj zahtjeva došao sa drugih općina te je dogovreno da se putem CSR provjere stvarne potrebe i stanja ovih podnosioca pa tek nakon toga bi Savjet zauzeo stav po stavljanju ovih zahtjeva na listu rješavanja i pružanja pomoći za 2018.godinu. Na listu treba dodati i nerješene zahtjeve iz prošle godine za koje je ocjenjeno da trebaju biti u listi zahtjeva. Sekretar Udruženja će izvršiti dopunu i kompletiranje liste, te napraviti pregled i raspored obilazaka podnosioca zahtjeva. Ovaj pregled treba da dostavi do ponedjeljka, 04.12.2017. svim članovima Savjeta.

Obilazak zahtjeva sa područija Općine Tešanj treba da se obavi do kraja 2017.godine.

Ad. 4

Savjet je informisan o realizaciji projekata koji su u toku te je po istima zauzeo slijedeće stavove. Projekti za Porodicu Delić iz Travnika, Dizdarević iz Tešnja i Botić iz B. Dubice su fazi rješavanja. Projekat izgradnje objekta za Bukvić Kasima zbog nepotpunosti dokumentacije se ne može započeti. Imajući u vidu veoma teške uslove u kojima trenutno živi Bukvić Kasim dogovoreno je da se sa donatorom, firmom MADI obavi razgovor da oni preuzmu obavezu izgradnje ovog objekta i direktno dogovore izgradnju sa izvođačem bez uključivanja NHU “Oslonca”. Obavezuje se gđa Brkić Ajiša da obavi razgovor sa  donatorom i da obavjesti Savjet o rezultatu razgovora.

Što se tiče projekta pomoći za Dervić Almira, u isti su se uključili i HIFA OIL i gosp Venan Hadžiselimović sa dodatnim donacijama. Kako će se i zahtjevi pomoći proširiti dogvoreno je da se prije realizacije precizira i ograniči učešće NHU Oslonaca u rješavanju ovog projekta. Obavezuje se predsjednik Savjeta i sekretar da koordiniraju aktivnosti sa ostalim učesnicima.

Savjet je informisan i o trenutnoj finansijskoj situaciji i stanju na računima NHU”Oslonca”.

 

O Oslonac NHU